دانشجویان آموزش الکترونیکی ورودی مهر ماه 97 که واجد شرایط پژوهش محور شدن می باشند

 | تاریخ ارسال: 1398/7/28 | 

مطابق با تصمیمات شورای آموزشی-پژوهشی دانشکده مهندسی پیشرفت، مقرر گردید، دانشجویان ورودی سال 97 دانشجویان آموزش الکترونیکی ورودی مهر 97 که واجد شرایط پژوهش محور شدن می باشند در رشته های مدیریت تکنولوژی گرایش های نوآوری تکنولوژی و سیاست های تحقیق و توسعه، کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید، مدیریت کسب وکار گرایش های بازاریابی و استراتژی و مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیک در فاصله زمانی روز یک شنبه 28 مهر ماه تا روز چهارشنبه 8 آبان ماه سال جاری نسبت به انتخاب استاد راهنما اقدام نمایند. برای این مهم لازم است:

  1.  ابتدا فرم مخصوص انتخاب استاد راهنما (فرم شماره 1) را که به نام دانشجو بوده و منحصر بفرد می باشد از آقای رکوعی (ط همکف دانشکده، اتاق 015) دریافت نمایند. سپس با مراجعه به اساتید محترم و پس از تایید ایشان، با درج نام استاد و امضای فرم شماره 1، آن را تکمیل و تحویل استاد مورد نظر نمایند.
  2. سپس فرم دیگری (فرم شماره 2) را که در اختیار اساتید است و منحصر به فرد می باشد، پس از تکمیل که با درج نام دانشجو و امضاء توسط استاد محترم صورت می پذیرد، از ایشان دریافت و تحویل آقای رکوعی نمایند.
  3. پس از اتمام موفقیت آمیز فزآیند فوق، امکان تغییر استاد راهنما، به هیچ وجه وجود ندارد. (براساس مصوبه 29/11/97 شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده)
  4. امکان انتخاب استاد راهنما، از میان همکاران محترم عضو هیات علمی دانشکده مهندسی پیشرفت و مهندسی صنایع و اعضای هیات علمی وابسته، مطابق سهمیه تخصیص داده شده به هریک از ایشان، وجود دارد.
  • دانشجویان آموزش الکترونیکی، به این موارد توجه فرمایند:
  1. اسامی دانشجویان آموزش الکترونیکی ورودی 97 که حائز شرایط "پژوهش محور شدن" می باشند، جداگانه اعلام گردیده است (برای مشاهده، کلیک فرمایید). در صورتی که هریک از دانشجویان فوق، تا 18 مهر ماه، موفق به تکمیل مراحل فوق نشوند، ادامه تحصیل ایشان به صورت آموزش محور خواهد بود.
  2. در صورت عدم مراجعه ی حائزین شرایط ، امکان جایگزینی وجود نداشته و صرفا دانشجویان دارای دو مقاله ی علمی-پژوهشی و یا طرح صنعتی می توانند، جایگزین گردند.
آموزش دانشکده

دفعات مشاهده: 2926 بار   |   دفعات چاپ: 369 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر