[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
درباره دانشکده::
اخبار ::
کمک آموزشی::
آموزش::
پژوهش::
معرفی افراد::
دانشجویان::
امکانات::
تسهیلات پایگاه::
::
هشتمین کنفرانس بین المللی
..
تالار افتخارات

AWT IMAGE

..
دفاعیه‌ها

AWT IMAGE

..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
بازدید علمی

گزارش‌های بازدید دانشکده

..
منشور اخلاقی

AWT IMAGE

..
:: مهندسی خطوط ::

  ۱- تعریف و هدف :

  کارشناسی ارشد مهندسی خطوط راه آهن یکی از گرایشهای دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی راه‌آهن خط و سازه های ریلی (خط وابنیه) می‌باشد، که مجموعه ای است آموزشی – پژوهشی مرکب از دروس نظری، کاربردی، آزمایشگاهی و برنامه تحقیقاتی در زمینه مهندسی خطوط راه آهن به منظور تربیت مهندسان متخصص در زمینه مذکور و ایجاد زمینه کافی برای درک، توسعه و انتقال دانش و فن لازم از آنچه که در حال حاضر در مرزهای علم و تکنیک دراین رشته‌ها می گذرد و ارتقاء کیفی وکمی سطح صنعت مزبور بااستفاده از این انتقال دانش مهندسی.

  هدف دوره‌ کارشناسی ارشد مهندسی خطوط راه آهن تربیت افرادی است که دارای توانایی های لازم جهت درک بهتر مسائل، برنامه ریزی و هدایت و طراحی و نظارت در پروژه های تخصصی در زمینه راه آهن وخطوط ریلی مختلف و توان تحقیقاتی مناسب وکافی جهت حل مسایلی که در این زمینه با آنها روبرو می‌شوند، باشند. پروژه ها وتحقیقات مذکور می توانند در زمینه های رفتارسنجی روسازی و زیرسازی خطوط راه آهن، مدیریت خطوط راه آهن، ساخت و اجرای خطوط و نظایر آنها در راه‌آهن‌های معمولی، سبک، سریع السیر، برقی، شهری و مترو باشد. تربیت افرادی که بتوانند در توسعه و گسترش دانش فنی راه آهن در سطح آموزش عالی کشور موثر باشند، از جمله اهداف و دستاوردهای مهم این دوره می‌باشد.

  ۲- ضرورت واهمیت:

  باتوجه به نقش بسیار زیاد صنعت ریلی در توسعه، امنیت و اقتصاد کشور و با عنایت به ویژگیهای خاص این صنعت و نظر به سرمایه گذاریهای عظیمی که برای رشد و توسعه شبکه ریلی در راه‌آهن و مترو اختصاص یافته است، لزوم و ضرورت تاسیس این دوره برای انتقال دانش فنی لازم و آموزش و پژوهش جدی دراین زمینه آشکار بوده و از اولویت بسیار بالایی برخوردار است.

  اهداف و فعالیتهای موضوع این دوره‌ کارشناسی ارشد بخشی اساسی از موضوع کارشناسی مهندسی راه آهن- خط و سازه های ریلی است که تفاوت آن در سطح تخصصی مورد لزوم می‌باشد. تاسیس این دوره در برآورد نیازهای تخصصی و ویژه‌ای که به دانش فنی بالاتر نیاز دارند و فراهم نمودن بستر مناسب جهت امکان پژوهش و تحقیق در این صنعت و گسترش این رشته در دوره های آموزش عالی که از اهمیت زیادی برخوردار است، نقش عمده‌ای را ایفا می‌کند.

  ۳- نقش وتوانایی:

  فارغ التحصیلان این مجموعه زمینه های علمی وفنی کافی برای احراز مشاغل زیر را دارند:

  الف – همکاری با وزارتخانه ها وسازمانهای مسئول طراحی، ساخت، اجرا و نگهداری خطوط ریلی نظیر وزارت راه وترابری، وزارت صنایع ومعادن، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، شهرداریها و شرکتهای راه‌آهنهای شهری

  ب – همکاری با مشاوران، پیمانکاران و سازندگان و سایر ارگانها و نهادهای ذیربط جهت مشارکت در برنامه ریزی، طراحی و نظارت، ساخت واجرا ونگهداری و مدیریت طرحها و پروژه های مرتبط با راه‌آهن.

  ج – فعالیت در زمینه های تحقیقاتی زیربنایی وکاربردی در امور مربوط به خطوط ریلی

  د- همکاری باموسسات آموزشی و پژوهشی جهت ارائه دروس مهندسی خطوط راه آهن ونشر و گسترش دانش فنی مربوط در سطح کشور

  تعداد واحدهای درسی و پژوهشی:

  تعداد واحدهای درسی و پژوهشی این دوره ۳۲واحد بشرح زیر است:

  دروس تخصصی اجباری ۱۵ واحد

  دروس اختیاری ۹ واحد

  سمینار ۲ واحد

  پروژه و پایان نامه ۶ واحد

  جمع ۳۲ واحد

 

  جدول دروس تخصصی اصلی و اختیاری و دروس جبرانی

 

 

الف - جدول دروس جبرانی *

 

  کد درس

  نام درس

  تعداد واحد

  ساعت

  پیش نیاز

  جمع

  نظری

  عملی

  ۱

  ۲

  ۳

  ۴

  ۵

  زیرسازی راه آهن

  روسازی راه آهن (۱)

 تحلیل وطراحی خطوط ریلی
طراحی مسیر وایستگاه ریلی

  ساخت و اجرای خطوط

  دینامیک حرکت قطار

  ۳

  ۳

  ۲

  ۳

  ۳

  ۶۴

  ۴۸

  ۳۲

  ۶۴

  ۴۸

  ۴۸

  ۴۸

  ۳۲

  ۴۸

  ۴۸

  ۱۶

  ـــ

  ـــ

  ۱۶

  ـــ

  ـــــ

  ــــ

  ۲

  ۲

  ۳

 

ب - جدول دروس تخصصی اصلی

 

  کد درس

  نام درس

  تعداد واحد

  ساعت

  پیش نیاز

  جمع

  نظری

  عملی

  ۱

  ۲

  ۳

  ۴

  ۵

 

  ۶

  ۷

  ۸

  ریاضیات عالی مهندسی

  طراحی راه آهن پیشرفته

  زیرسازی راه آهن پیشرفته

  اندرکنش خط و قطار

  آزمایشگاه خط

 

  الف – روشهای عددی در تحلیل خطوط

  ب – روش اجزاء محدود

  ج – روشهای نوین تعمیر و نگهداری خطوط

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

  ۱

 

  ۳

  ۳

  ۳

  ۴۸

  ۶۴

  ۴۸

  ۴۸

  ۳۲

 

  ۶۴

  ۴۸

  ۴۸

  ۴۸

  ۴۸

  ۴۸

  ۴۸

  ـــ

 

  ۴۸

  ۴۸

  ۴۸

  ـــ

  ۱۶

  ـــ

  ـــ

  ۳۲

 

  ۱۶

  ــــ

  ــــ

  ــــ

  ــــ

  ــــ

  ۳

  ۲

 

  ۱

  ۱

  ــــ

 

ج - جدول دروس تخصصی اختیاری *

 

  کد درس

  نام درس

  تعداد واحد

  ساعت

  پیش نیاز

  جمع

  نظری

  عملی

  ۶

  ۷

  ۸

  ۹

  ۱۰

  ۱۱

  ۱۲

  ۱۳

  ۱۴

  ۱۵

  ۱۶

  ۱۷

  ۱۸

  ۱۹

  ۲۰

  ۲۱

  ۲۲

  ۲۳
  ۲۴

  روشهای عددی در تحلیل خطوط

  روش اجزاء محدود

  روش های نوین تعمیر و نگهداری خطوط

  دینامیک خطوط راه آهن

  طراحی راه آهن ویژه (سبک و سنگین)

  تحلیل و طراحی راه آهن برقی

  مکانیک محیطهای پیوسته

  تست خط راه‌آهن

  قابلیت اعتماد در مهندسی راه آهن

  مدیریت تعمیر و نگهداری خطوط

  مدیریت راه آهن (حمل‌ونقل، ترافیک و بهره‌برداری)

روشهای محاسباتی هوشمند در مهندسی راه‌آهن

  کاربرد رایانه در مهندسی راه آهن

  نقشه برداری پیشرفته

  تحلیل، طراحی و روشهای اندازه گیری تونلها

  مدیریت، برنامه ریزی و کنترل پروژه

  تحقیق در عملیات

  روش تحقیق
پایش سازه های ریلی

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

  ۲

  ۳

  ۳

  ۲

  ۲

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳
  ۳

  ۶۴

  ۴۸

  ۴۸

  ۴۸

  ۶۴

  ۴۸

  ۳۲

  ۶۴

  ۴۸

  ۳۲

  ۳۲

  ۶۴

  ۶۴

  ۴۸

  ۴۸

  ۶۴

  ۴۸

  ۶۴

  ۴۸

  ۴۸

  ۴۸

  ۴۸

  ۴۸

  ۴۸

  ۳۲

  ۴۸

  ۴۸

  ۳۲

  ۳۲

  ۴۸

  ۴۸

  ۴۸

  ۴۸

  ۴۸

  ۴۸

  ۳۲

  ۱۶

  ـــ

  ـــ

  ــــ

  ۱۶

  ــــ

  ـــــ

  ۱۶

  ـــــ

  ـــــ

  ــــ

  ۱۶

  ۱۶

  ــــ

  ـــــ

  ۱۶

  ـــ

  ۳۲

  ۱

  ۱

  ـــ

  ۴ (یاهمزمان)

  ۲

  ــــ

  ۱

  ۳

  ـــــ

  ــــ

  ــــ

  ــــ

  ــــ

  ــــ

  ــــ

  ـــــ

  ـــــ

  ـــــ

دفعات مشاهده: 9089 بار   |   دفعات چاپ: 1668 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 164 بار   |   0 نظر
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد. استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع می باشد.
Persian site map - English site map - Created in 0.23 seconds with 60 queries by YEKTAWEB 4649