[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
درباره دانشکده ::
افراد::
آموزش::
پژوهش::
دانشجویی::
اخبار و رویدادها::
::
آزمایشگاه خدمات تحقیقاتی فیزیک
..
پیشخوان خدمت گلستان
..
تور مجازی آزمایشگاه تحقیقاتی فیزیک
..
جذب پژوهشگر پسا دکتری - 1400

..
مقالات جدید سال 2021

..
نظرسنجی
سایت دانشکده فیزیک را چگونه ارزیابی می کنید؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
   
..
جستجو

جستجوی پیشرفته
..
اطلاعات تماس
AWT IMAGE
آدرس: تهران، میدان رسالت،خیابان هنگام، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده فیزیک
تلفن دفتر دانشکده : 77240477
شماره نمابر : 77240497
تلفن مستقیم آموزش: 77240179 
آموزش-کارشناسی: 73225856    
تحصیلات تکمیلی: 73225892
پست الکترونیک: physics@iust.ac.ir
..
:: سید روح‌اله عقدائی ::

  5

 

  نام و نام خانوادگی: سید روح اله عقدائی

   مرتبه علمی: استاد

  آدرس پست الکترونیکی: aghdaee AT iust.ac.ir

 

  دانشگاه های محل تحصیل:

  دکتری،دانشگاه بیرمنگام، انگلستان

  کارشناسی ارشد، دانشگاه استون، انگلستان

  کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، ایران

  کارشناسی، دانش سرای عالی تهران، ایران

 

  زمینه های تحقیقاتی:

  تمام زمینه­های مرتبط با پراش پرتوهای X ، نوترون و تابش سینکروترون: تعیین ساختار، ریز ساختار در نمونه­های تک­بلور و بس­بلور در شکل کپه­ای،لایه نازک و نانو مقیاس، نظریه پهن­شدگی خطوط پراش، روش ریتولد و مشابه آن

  تهیه لایه­های نازک و بررسی خواص فیزیکی آنها

  روش­های فیزیکی تجزیه و تحلیل مواد

 

  مقالات مجلات:

S. R. Aghdaee, V. Soleimanian, B. Tayebi, “Anisotropic line broadening in nanocrystalline cadmium sulfide prepared by hydrothermal reaction ", Journal of Crystal Growth ۳۴۱(۲۰۱۲) ۶۶-۷۱

 S. R. Aghdaee, V. Soleimanian, B. Tayebi, “Effect of Al doping on the microstructural, optical and electrical properties of ZnO films”, Superlattices and Microstructures ۵۱(۲۰۱۲) ۱۴۹-۱۶۲

V. Soleimanian, S. R. Aghdaee, “The influence of annealing temperature on the slip plane activity and optical properties of nanostructured ZnO films” Applied Surface Science ۲۵۸ (۲۰۱۱), Pages ۱۴۹۵-۱۵۰۴

S. R. Aghdaee, V. Soleimanian, " Effect of thickness and heat treatment on the crystallite size and dislocation density of nanostructured zinc oxide thin films ", Journal of Crystal Growth ۳۱۲ (۲۰۱۰), page ۳۰۵۰–۳۰۵۶

 سید روح الله عقدایی، زهرا محمد صادقی، "تهیه نانو پودر سیلکات منیزیم و بررسی ریزساختار آن به روش ریتولد"، مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران، پذیرفته شده.

  S. R. Aghdaee , V. Soleimanian ," Dislocations, crystallite size, and planar faults in nanocrystalline ceria ", J. of Diffraction Powder, Vol. ۲۴(۳) ,۲۰۱۰.

  روح­اله عقدائی، عاطفه عبدالمنافی،" تعیین اندازه بلورک­ها و چگالی در رفتگی­ها در نمونه نانومتری CeO۲ به روش گشتاورهای مرتبه دوم و چهارم با استفاده از پراش نوترون "،شماره ۳، از صفحه ۴۸۱ تا ۴۸۸ ، پاییز ۱۳۸۸.

  حسین خانی، سید روح­اله عقدائی، " اندازه بهینه بلورک های فتالوسیانین مس در فیلم های نازک گیرنده های نوری آلی"، مجله علوم و فن آوری رنگ، ۱۳۸۸.( پذیرش شده است. )

  V. Soleimanian, S. R. Aghaee," Comparison methods of variance and line profile analysis For the Evaluation of Microstructures of Materials", J. of Powder Diffraction , Vol. ۲۳, p.p. ۴۱-۵۱, ۲۰۰۸.

  S. R. Aghdaee , " Specific Heat of Single Crystal Ba۶K۴BCO۳ at Low Temperature ", Solid State Cammunications, Vol. ۹۶,۱۹۹۶.

  سید روح اله عقدایی،" تعیین ساختار به روش ریتولد "، مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران، جلد۳شماره۲، ۱۳۷۴.

  S. R. Aghdaee , " The Low Temperature Phase of Sodium Azide ", Acta Cryst. B, Vol. ۴۰, ۱۹۸۴.

  S. R. Aghdaee , " The phase Transition in Sodium Azide ", J. Chem. Phys, Vol. ۷۹(۹), ۱۹۸۳.

 

  مقالات کنفرانس:

 

   • سید روح­ا... عقدائی، ویشتاسب سلیمانیان، "سامانه های لغزشی فعال در لایه های نازک اکسید روی"، نوزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران، ۱۳۹۰ .

  • حسین خانی، سید روح­ا... عقدائی، "تعیین ریز ساختار خرده بلور اکسید منیزیم به روش وارن - اورباخ و رویکرد Double-Voight " ، نوزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران، ۱۳۹۰ .

  • سید روح­ا... عقدائی، بهنام طیبی، "بررسی ریز ساختار لایه های نازک اکسید روی آلائیده به آلومینیوم"، نوزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران، ۱۳۹۰ .

• سید روح­ا... عقدائی، ویشتاسب سلیمانیان، " بررسی ریزساختار لایه های نازک اکسید روی به روش ریتولد"، هجدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران، ۱۳۸۹ .

  • سید روح الله عقدائی، زهرا محمد صادقی، "پالایش ساختار بلوری نانو مقیاس Mg۲SiO۴ هجدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران، ۱۳۸۹ .

  • سید روح­ا... عقدائی، بهنام طیبی، "خواص الکتریکی و ریز ساختار لایه های نازک ZnO آلائیده به آلومینیوم، تهیه شده به روش سل-ژل"، هجدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران، ۱۳۸۹ .

  • سید روح­ا... عقدائی، سارا آدینه پور،" اثر دما بر چگالی در رفتگی­ها و اندازه ذرات در لایه­های نازک اکسید روی تهیه شده به روش سل – ژل"، هفدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران،۱۳۸۸.

  • سید روح­ا... عقدائی، ویشتاسب سلیمانیان،" تعیین چگالی دررفتگی و توزیع ذرات در فیلمهای نازک اکسید روی"، هفدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران،۱۳۸۸.

  • حسین خانی، سید روح­ا... عقدائی، رسول اژئیان، " اثر اندازه ذرات خرده بلور فتالوسیانین مس بر کیفیت فیلمهای نازک فوتورسپتورهای آلی برای زیراکس و چاپگر لیزری"، دهمین سمینار ملی مهندسی سطح، ۱۳۸۸.

  • سید روح­ا... عقدائی، ویشتاسب سلیمانیان،" پهن شدگی ناهمسانگرد خطوط پراش CeO۲ "، شانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی،ایران،۱۳۸۷.

  • سید روح­ا... عقدائی، ویشتاسب سلیمانیان،" تعیین اندازه ذرات و چگالی دررفتگی با استفاده از گشتاورهای مرتبه دوم و چهارم خطوط پراش "، شانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی،ایران،۱۳۸۷.

  S. R. Aghdaee, V. Soleimanian ," X-ray Characterization of Nanocrystalline Ceria ", ۲nd International Congress on Nanoscience & Nanotechnology, Iran , ۲۰۰۸.

  S. R. Aghdaee, V. Soleimanian," The Evaluation of the Microstructures of Ceria Applying Variance Method & Line Profile Analysis ", ۱۱th European Powder Difraction Conf., Poland, ۲۰۰۸.

  • سید روح‌اله عقدائی، ویشتاسب سلیمانیان،" تعیین ریز ساختار مواد بلوری به روش پارامترهای اساسی "، پانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی، ایران، ۱۳۸۶.

  • ویشتاسب سلیمانیان، سید روح‌اله عقدائی ،" کاربرد تابع ویت در بلور شناسی "، پانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی، ایران، ۱۳۸۶.

  • سید حسین رحیمی ازغدی، سید روح‌اله عقدائی ،" تع ی ین ریز ساختار مواد نانو کریستال "، دومین همایش دانشجویی فناوری نانو، ایران، ۱۳۸۶.

  • ویشتاسب سلیمانیان، روح­اله عقدائی،" بررسی عملکرد چند تابع شکل برای توصیف نیم­رخ­های h(s) ، و f(s) و تعیین اندازه ذرات به روش واریانس "، چهاردهمین کنفرانس بلورشناسی و کانی شناسی، ایران،۱۳۸۵.

  • روح­اله عقدائی، سید حسین ازغدی،" تعیین ریز ساختار مواد بلوری به روش وارن – اورباخ "، چهاردهمین کنفرانس بلورشناسی و کانی شناسی، ایران،۱۳۸۵.

  • سید روح اله عقدایی ،" تعیین زمان بهینه شمارش برای تجزیه و تحلیل داده های پراش X در روش ریتولد "، دوازدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی، ایران، ۱۳۸۳.

  • سید روح اله عقدایی ،" مطالعه ریز ساختار مواد بلوری با استفاده از روش واریانس و تابع شبه ویت "، دوازدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی، ایران، ۱۳۸۳.

  • سید روح اله عقدایی،" تاثیر زمان شمارش گام در تعیین پارامترهای ساختاری ... "، یازدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران، ایران،۱۳۸۲.

  • سید روح اله عقدایی،" The Structure of NaN۳ "، کنفرانس علوم ۲۰۰۳، ایران، ۱۳۸۲.

  • سید روح اله عقدایی،" اثر اندازه گام در تعیین پارامترهای ساختاری در روش ریتولد "،کنفرانس فیزیک ایران، ایران، ۱۳۸۱.

  • سید روح اله عقدایی،" بررسی عملکرد تابع Pseudo-Voigt در پالایش ساختار ZrO۲ "، دهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران، ایران، ۱۳۸۱.

  • سید روح اله عقدایی،" تعیین اندازه ذرات و تنش در مواد بلوری با استفاده از روش واریانس و تابع شبه – فوگت "، ششمین کنفرانس فیزیک ماده چگال، ایران، ۱۳۸۱.

  • سید روح اله عقدایی،" تعیین ساختار بلوری Ca۵( PO۴)۳F "، نهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران، ایران، ۱۳۸۰.

  • سید روح اله عقدایی،" کاربرد تابش سینکروترون در بلورشناسی "، هشتمین سمینار بلورشناسی و کانی شناسی ایران، ۱۳۷۹.

  • سید روح اله عقدایی،" واریانس معیاری برای تجزیه و تحلیل خطوط پراش تعیین اندازه ذرات نمونه … .. "، هفتمین سمینار بلور شناسی و کانی شناسی ایران ، ایران، ۱۳۷۸.

  • سید روح اله عقدایی،" ظرفیت گرمایی Bi۲Sr۲CaCu۲O۸ "، کنفرانس فیزیک ایران، ایران، ۱۳۷۸.

  • سید روح اله عقدایی،" پالایش به روش ریتولد - بررسی عملکرد تابع شکل Pseudo-Voigt "، کنفرانس سالانه فیزیک، ایران،۱۳۷۷.

  • سید روح اله عقدایی،" بیراهی های هندسی در پراش سنج خرده بلور "، دومین سمینار بلورشناسی و کانی شناسی ایران، ۱۳۷۵.

  • سید روح اله عقدایی،" روش ریتولد (Rietveld) برای پالایش ساختار "، تهران، ۱۳۷۲.

  S. R. Aghdaee," The Low temperature Specific Heat of ", England, ۱۹۹۴.

 

 

 

 

 

 

 

 

دفعات مشاهده: 25678 بار   |   دفعات چاپ: 3099 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 285 بار   |   0 نظر
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان
Persian site map - English site map - Created in 0.15 seconds with 56 queries by YEKTAWEB 4657