دکتر باقر محمدصادقی

 

  دکتر باقر محمدصادقی

  رتبه علمی: استادیار

  محل تحصیل: فرانسه

  آخرین مدرک تحصیلی: دکترا - مکانیک مواد

  سال اخذ مدرک تحصیلی:1389 هجری شمسی

  تلفن تماس: 73228862
دورنگار: 77240480
google scholar: Bagher Mohammad Sadeghi
پست الکترونیکی:bmsadeghiiust.ac.ir

زمینه‌های تدریس:

 • شکل دادن فلزات
 • شبیه سازی فرایندهای شکل دهی
 • کاربرد کامپیوتر در مهندسی مواد
 • مقاومت مصالح
 • مکانیک محیط های پیوسته
 • نرم افزار MATLAB
 • نرم افزار المان محدود ABAQUS

  زمینه ‌های تحقیقاتی مورد علاقه:

 • خواص مکانیکی مواد
 • بررسی پارامترهای ناهمسانگردی ورق
 • مدل سازی رفتار پلاستیکی فلزات و کدنویسی
 • پوشش دهی قطعات داغ توربین
 • استحاله فازی در فولادهای TRIP
 • آهنگری پودر
 • شکل دهی ورق
 • کرنش سنجی به روش انطباق تصاویر دیجیتال Digital Image Correlation

مقالات چاپ شده در مجلات علمی – لاتین

Mitra Ghannadi, Hedieh Hosseini, Bagher Mohammad Sadeghi, Bahman Mirzakhani, Mohammad Taha Honaramooz, "Effects of Rapid Infrared Heating and Cryogenic Cooling on the Tensile Properties and Fracture Behavior of Al-Cu-Mg", Iranian Journal of Materials Science and Engineering, Vol. 18, Number 3, September 2021
F Hosseinabadi, A Rezaee-Bazzaz, M Mazinani, B Mohammad Sadeghi, "Effect of microstructure on stress dependence of transformation induced plasticity in TRIP800 low-alloy multiphase steels", Iranian Journal of Materials Science and Engineering 17 (1), 109-123, 2020
H. Fathi, B. Mohammad Sadeghi, E. Emadoddin, H. R. Mohammadian Semnani, "Effect of Strain Induced Martensite on the Deep Drawing Behavior of 304LSteel: Simulation and Experiment", Iranian Journal of Materials Science & Engineering Vol. 16, No. 3, September 2019

M. Esmaeilzadeh, H. Arabi, F. Qods, B. M. Sadeghi, "Prediction of texture evolution and crack growth rate of nickel based superalloys in thermo-mechanical fatigue by ultrasonic technique", Mechanics, Volume 97, October 2018, Pages 15-29

Farhad Rahimi, Bagher Mohammad Sadeghi, Masoud Ahmadi, "Finite element analysis of the deformation behaviour of pure aluminium in repetitive corrugation-straightening and constrained groove pressing", International Journal of Manufacturing Technology and Management, Volume 32, Issue 6, 2018
Esmaeilzadeh, M., Qods, F., Arabi, H., Sadeghi, B.M., "Evolution of the texture and microstructure in a nickel based superalloy during thermo-mechanical fatigue (TMF), using a modified integrated model and experimental results", International Journal of Fatigue, 2017
Fathi, H., Mohammadian Semnani, H.R., Emadoddin, E., Mohammad Sadeghi, B., "Effect of martensitic transformation on springback behavior of 304L austenitic stainless steel", Materials Research ExpressVolume 4, Issue 9, September 2017, Article number 096510
Ahmadi, M., Mohammad Sadeghi, B., Arabi, H., "Experimental and numerical investigation of V-bent anisotropic 304L SS sheet with spring-forward considering deformation-induced martensitic transformation", Materials and Design, Volume 123, 5 June 2017, Pages 211-222
Ahmadi, M., Sadeghi, B.M., Irani, M., Rahimi, F., "Finite element simulation of shot peening of an aluminum alloy considering hardening models", Russian Journal of Non-Ferrous Metals , 2016
Fathi, H., Emadoddin, E., Mohammadian Semnani, H.R., Mohammad Sadeghi, B., "Effect of punch speed on the formability behavior of austenitic stainless steel type 304L",Metals and Materials International, Volume 22, Issue 3, 1 May 2016, Pages 397-406
M. Esmaeilzadeh, F. Qods, H. Arabi, B.M. Sadeghi, "An investigation on crack growth rate of Fatigue and induction heating thermomechanical fatigue (TMF) in Hastelloy X superalloy via LEFM, EPFM and integration models", International Journal of Fatigue, 2016
Amini Mashhadi, H., Bataev, I., Mohammad Sadeghi, B., Hokamoto, K., "Mechanochemical synthesis and shock wave consolidation of TiN(Al) nanostructure solid solution", Materials Chemistry and Physics, Volume 145, Issue 3, 16 June 2014, Pages 366-375
R. Esmaeilizadeh, K. Khalili, B. Mohammad Sadeghi, H. Arabi, "Simulated and experimental investigation of stretch sheet forming of commercial AA1200 aluminium alloy", Transactions of nonferrous metal society of Chian, 2014.
H. Arabi, S. Rastegari, M. Mirhosseini and B. M. Sadeghi, "Effect of cooling rates from partial solution temperature and aging on gama prime precipitation in IN792 superalloy", Materials Science and Technology, 2013 VOL 29, NO 12,pp. 1513 -1517 .
H. Arabi, S. Rastegari, B. Mohammad Sadeghi, "Effect of aluminizing parameters on the microstructure of Pt-aluminide coating applied on a Ni-base superalloy, GTD-111", International Journal of Engineering Science, No. 1, Vol. 1, 2004, pp. 65-73.

  مقالات چاپ شده در مجلات علمی – فارسی

نسیم نایب پاشایی، الهام اعتمادی، باقر محمد صادقی، سید حسین سیدین، "شبیه سازی رفتار شوک حرارتی و تنش پسماند در پوششهای سد حرارتی بر پایه زیرکونات ایتریا و گادولینیوم"و علوم و مهندسی سطح، خرداد 1400

بررسی رفتار تغییر شکل آلومینیوم خالص در فرآیندهای CGP و RCS با استفاده از آنالیز المان محدود، فرهاد رحیمی، باقر محمد صادقی، مسعود احمدی، فصلنامه مهندسی متالورژی، سال هفدهم، شماره 53، بهار 1393. نشریه انجمن مهندسین متالورژی ایران، علمی-پژوهشی.

  مقالات ارائه شده در مجامع علمی – لاتین

MasoudAhmadi, Bagher Mohammad Sadeghi, Farhad Rahimi, Missam Irani, “NumericalSimulation of Shot Peening Considering Constitutive Material Hardening forAluminum Alloy”, Proceedings of the 13th Asian Symposium on Precision Forging(ASPF2015) Gyeongju, Korea, September 17-18, 2015.

Farhad Rahimi, BagherMohammad Sadeghi, Masoud Ahmadi, “Finite Element Simulation of the Deformation Behaviorand Homogeneity of AA 1070 Aluminum in CGP and RCS”, Proceedings of the 13thAsian Symposium on Precision Forging (ASPF2015) Gyeongju, Korea, September 17-18,201.

  مقالات ارائه شده در مجامع علمی – فارسی

بررسی پارامتری و المان محدود برای پیش بینی الگوی تنش پسماند بدست آمده از فرآیند ساچمه زنی، مسعود احمدی، باقر محمد صادقی، فرهاد رحیمی، سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی و هشتمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه ریخته گران ایران، آبان 93.

بررسی تاثیر پارامترهای عملیات حرارتی بر فرایند کشش عمیق آلیاژ برنج 30-70، شایان یارمحمدی، محمود لطفی، باقر محمد صادقی، حسین رضوی، سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی و هشتمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه ریخته گران ایران، آبان 93.

بررسی رفتار تغییر شکل آلومینیوم خالص در فرآیندهای CGP و RCS با استفاده از آنالیز المان محدود، فرهاد رحیمی، باقر محمد صادقی،مسعود احمدی، سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی و هشتمین همایش مشترکانجمن مهندسین متالورژی و جامعه ریخته گران ایران، آبان 93.
مروری بر مواد و فناوری تولید قطعات راهبردی موتورهای توربوفن، باقر محمد صادقی، شمسالدین میردامادی، سومین همایش ملی توربین های گاز، اردیبهشت سال 1393.
تعیینآزمایشگاهی منحنی حد شکل دهی (FLD) برایبرنج آلفا 30-70 با تحلیل تصاویر دیجیتال نمونه های آزمایش اریکسون، سید محمد مهدی شاهین، فتح الله قدس، باقر محمد صادقی،سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی و هشتمین همایش مشترک انجمن مهندسینمتالورژی و جامعه ریخته گران ایران، آبان 93.
حسین عربی، سعید رستگاری، باقر محمدصادقی، شهرام ایزدی، "بررسی تأثیر پارامترهای آلومینایزینگ بر ضخامت و ریزساختار پوشش پلاتین-آلومیناید سوپرآلیاژ GTD-111"، ششمین کنگره سالانه انجمن مهندسی متالورژی ایران، 6-8 آبان ماه 1381، دانشگاه علوم و صنعت ایران
 

مروری بر مواد و فناوری تولید قطعات راهبردی موتورهای توربوفن،باقر محمد صادقی، شمس الدین میردامادی، سومین همایش ملی توربین های گاز، اردیبهشتسال 1393.

 

ارزیابی نتایج شبیه سازی و تجربی آزمایش اریکسون برای یک ورق آلومینیوم تجارتی خالصAA1200، باقرمحمد صادقی، رضا اسماعیلی زاده، کوروش خلیلی، حسین عربی، سومین کنفرانس بین المللیمواد مهندسی و متالورژی و هشتمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه ریختهگران ایران، آبان 93.


دفعات مشاهده: 15152 بار   |   دفعات چاپ: 1369 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر