[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی ::
معرفی قطب ::
معرفی افراد ::
امکانات و توانمندیها ::
تفاهم نامه ها::
کتابخانه الکترونیکی::
معرفی کتاب ::
نشریه ::
اخبار ::
فرم عضویت::
تماس با ما ::
تسهیلات پایگاه::
::
مجله پژوهشهای معماری اسلامی
AWT IMAGE
..
شبکه خبری و تحلیلی مهندس نیوز

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
مجله همشهری معماری
AWT IMAGE
..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
نظرسنجی
سایت قطب علمی معماری را چگونه ارزیابی می کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
   
..
Rss

AWT IMAGE

..
:: محمد رضا پور جعفر ::

  مشخصات فردی

  نام خانوادگی: دکتر پور جعفر AWT IMAGE

 

  سوابق آموزشی

  الف) تحصیلات دانشگاهی:

  دکتری : معماری و برنامه ریزی, طراحی شهری , IIT U.O.R. India, هندوستان, ١٣٧١

 

  ب ـ اشتغال

 

  عضو جامعه مهندسین ایران (نظام مهندس -

  عضو جامعه مهندسین هندوستان , -

  معاون پژوهشی دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس , -

  رئیس دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس , -

  مدیر گروه شهرسازی دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس , -

  عضو شورای دانشگاه تربیت مدرس , -

  عضو شورای پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس , -

  عضو شورای دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس , -

  عضو کمیته ایمنی دانشگاه تربیت مدرس , -

  مشاور دفتر فنی دانشگاه تربیت مدرس , -

  عضو هیئت ممیزه دانشگاه تربیت مدرس , -

  دبیر کمیته تخصصی ممیزه دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس , -

  مشاور عالی شورای راهبردی شهرداری منطقه یک تهزان , -

  عضو انجمن طراحی شهری , -

  مدیر مسئول مجله علمی - پژوهشی مدرس هنر , -

  سردبیر مجله علمی - پژوهشی مدرس هنر , -

  عضو هیئت تحریریه مجله علمی - ترویجی پیام مهندس , -

  عضو هیئت تحریریه مجله الکترونیکی Cultural Patrimoy, -

  استاد نمونه دانشکده در سال 1376، 1382، پژوهشگر برجسته کشوری در سال 1388 .

 

  مقالات سال 1392 محمد رضا پور جعفر و همکاران

  1- هویت و مکان ، رویکردی پدیدارشناسانه ، هویت شهر ، بهار و تابستان 1391

  ص 79-91 ( با همکاری محسن تابان و حسنعلی پورمند )

  2- در جستجوی معیارهای شکل دهنده شبکه فضاهای شهری دریافت های تاریخی ایران .........

  مدیریت شهری شماره 31 بهار و تابستان 1392- ص 82-65 ( با همکاری سحر اسماعیلیان )

  3- بررسی ارتباط بین این شاخص شهری به کمک عناصر طبیعی ، مورد مطالعه منطقه پیرامون هسته قدیمی شهر کرج ( با همکاری فرخنده جوهری ، محمد رضا مثنوی و مهدی
حقیقت بین )

  4- سنجش ابعاد اجتماعی فضای جمعی ایستگاههای پایانه ای مترو،جمله هنرهای زیبا ،جلد 17 شماره 3سال 1391، ص 29-17 (با همکاری نینا خلیقی )

  5- نقش باز آفرینی مناظر فرهنگی بر ارتقاء کیفیت زندگی شهری ، مجله نقش جهان ،جلد 1 سال 1392،از ص 95-81 ( با همکاری فهیمه دهقانی )

  6- جایگاه فضاهای مذهبی اسلامی در طرحهای توسعه شهری معاصر ، مجله نقش جهان شماره 2 سال 1392، ص 31- 19 ( با همکاری علی اکبر نقدابی ، سکینه معروفی )

  7- ارزیابی فضاهای واسط در ورودی شهرها...... مجله آرمان ، شماره 9 سال 1392
ص 201-187 (با همکاری فرخنده جوهری ، احسان رنجبر )

  

  مقالات علمی پژوهشی

  1- بررسی روند توسعه فیزیکی شهر جدید سهند و تعیین محدوده های مناسب به منظور توسعه آنی آن مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای تابستان 1391 - ISC -محمد رضا پور جعفر مهدی منتظر الحجه رضا کبیری

  2- مفهوم سکونت - کتاب ماه هنر بهمن 1391- محمد رضا پور جعفر بهمن علیپور

  3- فضاهای عمومی و خصوصی شهر کتاب ماه هنر بهمن 1391-محمد رضا پور جعفر فاطمه امید جانی

  4- ابعاد سبز طراحی شهری کتاب ماه هنر آذر1391- محمد رضا پور جعفر زهرا نوری

  5- طراحی با طبیعت کتاب ماه هنر آذر 1391-محمد رضا پور جعفر سلما امیر شکاری

  6- تحلیل مبانی نظری طراحی شهری معاصر کتاب ماه هنر اردیبهشت بهار 1391- محمد رضا پور جعفر مهشید جلالیان

  7- مبانی طراحی شهری کتاب ماه هنر اردیبهشت 1391-محمد رضا پور جعفر زینت

  8- به کمک طراحی کتاب ماه هنر اردیبهشت 1391- محمد رضا پور جعفر مهین غزائیان

  

  9- ارزیابی توان اکولوژیکی به منظور محدوده های مناسب توسعه شهری در شهرهای جدید. نمونه موردی :شهر-مجله جغرافیاو توسعه پاییز 1391- ISC - محمد رضا پور جعفر مهدی منتظر الحخه-مهدی رنجبر

  10- ISC

  بررسی شاخص های توسعه پایدار در طراحی بازار سنتی تبریز- جغرافیا و مطالعات محیطی تابستان 1391- ISC قدسیه سامانی محمد رضا پور جعفر .

  11- A Survey Sustainablesign windmill Technology in Desert Areas- Eixir His .pre- - - Spring – هند- امین سعیدیان محمدرضا بمانیان احسان زمانی محمدرضا پور جعفر مجتبی قلی .

  12- Effective Factors in Structural Development of Iranian Historical Bazaars Joumal of Basic and Appliescientific - مصر -2013- IsI - محمد رضا پور جعفر احد نژاد ابراهیمی

  

  جدول مربوط به ارائه مقاله در همایشهای علمی معتبر :

  1- سال 1391- دومین کنفرانس ملی برنامه ریز و مدیریت محیز زیست دانشگاه تهران 26 و 27

  2- تدوین چار چوب های طراحی در چار چوب های طراحی در حاشیه
رودخانه هاجهت بقای محیط زیست شهر

  3- مجتبی انصاری محمدرضا پور جعفر مصطفی شمشیربند علیرضا حسین پور .

  

  مقالات مربوط به تألیف یا تصنیف کتب :

  1- ویدئو اکولوژی : بو شناسی بصری در معماری و طراحی شهری آرمانشهر محمد رضا پور جعفر مریم علوی باالمعنی

  2- اصو ل و معیارهای طراحی شهری محیطی آب کنار دانشگاه تربیت مدس محمد رضا پور جعفر

 

  سوابق پژوهشی :

  1 ـ مقالات منتشر شده در مجلات بین المللی ( ISI,ISC ) :

  , 'Urban Aesthetics and Architecture in the Settlements Along the Persian Gulf', Tehran Times ,
Tehran Times, VOL, XV11; NO; 205, December, 1995, P., 4

  , '(Urban Aesthetics and Architecture in the Settlements Along, the Persian Gulf (Part', Tehran Times ,
, Vol. XV11; No, 210, 14, December, 1995, P. 4

  , 'Settlements in Arid Coastal Region', Tehran Times ,
, Vol. XV; NO., 221, 30, December 1995, P., 4

  , '(Settlements in Arid Coastal Region(part II ', Tehran Times ,
Tehran Times, 2, Jan. 1996, P., 4

  'Urban Growth of Bandar Lengeh and Kong', Tehran Times ,
Tehran Times, VOL., XVII;NO, 281, P., 4

  , '(Urban Growth of Bandar Lengeh and Kong. (Part II', Tehran Times ,
Tehran Times, VOL, XVII;NO., 282, 14, March. 1996, P., 4

  آرین امیرخانی، پرهام بقایی، محمدرضا پور جعفر، محمدرضا بمانیان ١٣٨٧ , ' جستاری تنسگریتی با نگاه ویژه بر کاربرد این سیستم در معماری ', راه و ساختمان , جلد 6, شماره 56, صفحات 36-24

  هادی محمودی نژاد، محمدرضا پور جعفر، مجتبی انصاری ١٣٨٧ , ' جستاری بر الگوی سنتی مسکن بومی گمیشان ', پیام مهندس , شماره 44, صفحات 68-64

  هادی محمودی نژاد، محمدرضا پور جعفر ١٣٨۵, 'جستاری بر تقسیم بندی معماری معاصر ایران ', آبادی , شماره 52, صفحات

  هادی محمودی نژاد، علی اکبر تقوایی، مجتبی انصاری، محمدرضا پور جعفر ١٣٨۵, 'زیبایی در معماری واسازی ', مسکن و انقلاب , صفحات

  محمدرضا پور جعفر، علی اکبر تقوایی ١٣٨۵, 'توجه به سالمندان در طراحی شهری ', کهریزک , شماره 77, صفحات

  صدیقی، محمدرضا پور جعفر، سولماز فرزبود ١٣٨۵, 'گذرها و فضاهای شهری ویژه عابرین پیاده - بررسی تجارب کشورهای اروپایی ( سوئد و هلند )', تازه های ترافیک , شماره 28, صفحات

  هادی محمودی نژاد، علی اکبر تقوایی، مجتبی رفیعیان، محمدرضا پور جعفر ١٣٨۵, 'پیش به سوی شهرسازی و معماری آینده - معماری فراکتالی در شهر فراکتالی ', پیام مهندس , شماره 33, صفحات

  محمدرضا پور جعفر، احسان رنجبر ١٣٨٦, 'بازشناسی مبانی طراحی چشم انداز شهری در محورهای شاخص شهری ', مجله تخصصی نمای نوین , شماره 2 , صفحات

  افشین کوکبی، محمدرضا پور جعفر، علی اکبر تقوایی ١٣٨٤, 'بررسی کیفیت زندگی در مراکز شهرها ', جستارهای شهرسازی , صفحات

  محمدرضا پور جعفر ١٣٨٣, 'تاج محل، تجلی معماری ایرانی اسلامی در شبه قاره ', مدرس هنر , شماره 3, صفحات

  محمدرضا پور جعفر، هادی محمودی نژاد، مجتبی انصاری ١٣٨٦ , ' روانشناسی محیطی و طراحی فضاهای شهری، کانسپت علوم رفتاری در طراحی شهری ', پیام مهندس , شماره 39, صفحات

  محمدرضا پور جعفر، هادی محمودی نژاد ١٣٨۵, 'مدیریت منابع انسانی در شهرداری ', راه و ساختمان , شماره 36, صفحات

  هادی محمودی نژاد، محمدرضا پور جعفر، علی اکبر تقوایی ١٣٨۵ , ' معماری و طراحی شهری در عصر اطلاعات ', راه و ساختمان , شماره 36 , صفحات

  محمدرضا پور جعفر، مجتبی انصاری، هادی محمودی نژاد ١٣٨۵, 'نگاهی به تجارب مدیریت شهری در جهان ', راه و ساختمان , شماره 37, صفحات

  هادی محمودی نژاد، محمدرضا پور جعفر ١٣٨۵, 'مدیریت شهری و رفاه شهروندی ', پیام مهندس , شماره 36, صفحات

  هادی محمودی نژاد، محمدرضا پور جعفر، مجتبی انصاری ١٣٨٦, 'بررسی جایگاه برنامه ریزی توریسم در توسعه پایدار روستایی - فرصتها و چالش ها ', مسکن و انقلاب , شماره 118, صفحات

  هادی محمودی نژاد، محمدرضا پور جعفر، علی اکبر تقوایی ١٣٨۵ , ' ساختار زبان الگو در طراحی شهری و معماری ', مسکن و انقلاب , شماره 115 , صفحات

  محمدعلی خبری، محمدرضا پور جعفر ١٣٨۵, 'انعکاس مراسم آئینی زار در چهارنمایش "قسمت اول "', صحنه , شماره 31, صفحات

  محمدعلی خبری، محمدرضا پور جعفر ١٣٨۵, 'انعکاس مراسم آئینی زار در چهارنمایش "قسمت دوم "', صحنه , شماره 32, صفحات

  هادی محمودی نژاد، محمدرضا پور جعفر، علی اکبر تقوایی ١٣٨٦ , ' ارزیابی و مفاهیم کیفی در رابطه با گردشگری پایدار ', گشت و گذار , شماره 20, صفحات

  هادی محمودی نژاد، محمدرضا پور جعفر ١٣٨٦, 'ارزیابی قرار رفتاری در ساختار شهری ', پیام مهندس , شماره 38, صفحات

  هادی محمودی نژاد، محمدرضا پور جعفر ١٣٨۵, 'ضد کارکردگرایی در فرآیند طراحی داخلی و معماری ', طراحی داخلی , شماره 14, صفحات

  آرین امیرخانی، پرهام بقایی، محمدرضا پور جعفر ١٣٨٧, 'درآمدی بر چگونگی بیان بصری آب ', شمس , جلد 7, شماره 47, صفحات 19-11

  معصومه ملایی، هانیه اخوت، محمدرضا پور جعفر ١٣٨٧, 'بررسی نماد ماندلا و کاربرد آن در معماری و شهرسازی ', شمس , جلد 7, شماره 47, صفحات 28-20

  هادی محمودی نژاد، محمدرضا پور جعفر ١٣٨٦, 'ارگونومی و طراحی داخلی ', مسافر , شماره 16, صفحات

  طاهره خاموشی، محمدرضا پور جعفر ١٣٨٧, 'نقش طراحی محیطی در پیشگیری جرایم در فضای شهری ', اندیشه ایرانشهر , شماره 11-12 , صفحات

  طاهره خاموشی، محمدرضا پور جعفر ١٣٨٧, 'معنای محیط و تاثیر آن بر رفتار ', جستارهای شهرسازی , صفحات

  محمدرضا پور جعفر، راضیه آستانه ١٣٨٤, 'چاپوت ، مرکز نجوم تمام عیار ', نجوم , جلد 14, شماره 12, صفحات

  هانیه اخوت، آرین امیرخانی، افسانه زرکش، محمدرضا پور جعفر ١٣٨٧ , ' روش های نوین در کنترل ارتعاشات ساختمان های بلند ', معماری و ساختمان , شماره 16, صفحات 140-136

  محمدرضا پور جعفر،هادی محمودی نژاد ١٣٨٧, 'توسعه گردشگری و مناطق آزاد ', راه و ساختمان , شماره 44, صفحات 47-45

  سید مهدی فخر احمد، محمدرضا پور جعفر، علی اکبر تقوایی ١٣٨٧ , ' برنامه ریزی توسعه درون شهری، روش ها و ضرورت ها ', راه و ساختمان , شماره 16, صفحات

  محمدرضا پور جعفر، معصومه سازنده، سید بهشید حسینی ١٣٨٧, 'تدوین اصول و معیارهای طراحی منظر در روستاهای کهن کوهپایه ای ', آبادی , شماره 59, صفحات 67-62

  محمدرضا پور جعفر، مهدی حقیقت بین ١٣٨٧, 'مقایسه تطبیقی دو شهر اصفهان و شاه جهان آباد در قرن هفدهم ', مدیریت شهری , شماره 20, صفحات 103-87

  محمدرضا پور جعفر، مجتبی انصاری، هادی محمودی نژاد ١٣٨٧, 'تاملی در روش های ارزیابی و سنجش رفتارهای شهروندی در فضاهای شهری ', پیام مهندس , شماره 43, صفحات 66-56

  محمدرضا پور جعفر، محسن تابان , 'احیای ارتباط میان کریدور رودخانه های شهری و بافت های تاریخی ', راه و ساختمان , صفحات

  محمدرضا پور جعفر، محسن تابان , 'بازشناسی هویت تاریخی بافت قدیم دزفول ', جستارهای شهرسازی , صفحات

  محسن تابان، محمدرضا پور جعفر , 'مفهوم اصل ارتباط در رودخانه های شهری ', جستارهای شهرسازی , صفحات

  محمدرضا پور جعفر، سکینه معروفی ١٣٨٧, 'بعد اجتماعی به عنوان یکی از ابعاد پنهان در برنامه ریزی، طراحی و اجرای طرح های ساماندهی بافت های فرسوده ', مدیریت شهری , شماره 19, صفحات 58-47

  محمدرضا پورجعفر،مجتبی انصاری، هادی محمودی نژاد ١٣٨٧, 'جستاری پیرامون نقش فضاهای شهری در شکل گیری سرمایه اجتماعی در ساختار شهری ', پیام مهندس , شماره 41-42, صفحات 64-59

  محمدرضا پورجعفر ١٣٨٧, 'نظام فضایی در شهرهای انسان گرا ', فرهنگ رسانه , شماره 2, صفحات

  آرین امیرخانی، پرهام بقایی، مجتبی انصاری، محمدرضا پور جعفر ١٣٨٧ , ' جستاری بر خصوصیات معماری روستای کندوان و مقایسه آن با نمونه مشابه در گورمه آناتولی ', فنی نماد , شماره 8, صفحات 36-29

  محمدرضا پورجعفر، علیرضا صادقی ١٣٨٧, 'اصول حاکم بر طراحی هدفمند محورهای دید شاخص شهری ', هویت شهر , جلد 2, شماره 3, صفحات 95-106

  محمدرضا پورجعفر، مجتبی انصاری، هادی محمودی نژاد ١٣٨٧, 'جستاری بر الگوهای سنتی مسکن بومی گمیشان ', پیام مهندسی , جلد 9, شماره 44, صفحات 64-68

  محمدرضا پورجعفر، مجتبی انصاری، هادی محمودی نژاد ١٣٨٧, 'تاملی در مفهوم بهشت در ادیان الهی با تاکید بر جایگاه بهشت در باغ سازی ایرانی ', پیام مهندسی , جلد 9, شماره 45, صفحات 65-74

  محمدرضا پورجعفر، هانیه اخوت، آرین امیرخانی، محمدرضا بمانیان، ترونبو فوجی موری ١٣٨٨ , 'Presentation Of Traditional And Ethical Design Concepts In The Works Of Contemporary Japanese Architects', Architecture Civil Engineering Enviroment , صفحات

  محمدرضا پورجعفر، هادی محمودی نژاد، مجتبی رفیعیان، مجتبی انصاری ١٣٨٧, 'ارتقا امنیت محیطی و کاهش جرایم شهری با تاکید بر رویکرد C.P.T.E.D', ویژه نامه مهندسی معماری و شهرسازی , جلد 19, شماره 6, صفحات 73-82

  محمدرضا پورجعفر، بهزاد وثیق ١٣٨٧, 'بررسی حکمت عناصر منظر در بهشت قرآنی با تاکید بر سوره مبارکه الرحمن ', پژوهشهای میان رشته ای قرآن کریم , جلد 1, شماره 1, صفحات 83-97

 

  3 ـ کتب منتشر شده :

 

 

  1-محمدرضا پورجعفر ١٣٧٦ , راهنمای تصویری آئین نامه 2800 زلزله , مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن, ایران

 

 

  2-محمدرضا پورجعفر ١٣٨٨ , مبانی بهسازی و نوسازی بافت قدیم شهرها , پیام , ایران

  3-معماری کلیسا سیمای دانش ، 1388

 

  5 ـ تعداد طرح های تحقیقاتی که مشارکت داشته اید :

  تجزیه و تحلیل معماری اسلامی در شبه قاره, ٠١/٠٤/١٣٧٩ - , ایران-تهران- دانشگاه تربیت مدرس

 

  تصویر سازی آئین نامه زلزله , -

  معماری اسلامی از هندوستان (تجزیه و تحلیل معماری اسلامی در شبه قاره ), -

  طرح درس جدید

 

  معماری ادیان, دکتری

  معماری معاصر, دکتری

 

 

  افتخارات کسب شده :

  لوح تقدیر, وزارت علوم، تحقیقات و فناوری, ١٣٨۵, پژوهشگر برتر

  لوح تقدیر, دانشگاه تربیت مدرس, ١٣٧٧, استاد نمونه

  لوح تقدیر, دانشگاه تربیت مدرس, ١٣٨٤, استاد نمونه

  مدال طلای دانشکده معماری چندیگر, چندیگر هندوستان, ١٣٦٢, کسب رتبه اول

  مدال دانشگاه پنجاب, دانشگاه پنجاب هندوستان, ١٣٦٣, کسب رتبه اول

  مدال انجمن مهندسین هنر و عضویت افتخاری, دانشگاه چندیگر, ١٣٦٤ , مهندس معمار برتر

دفعات مشاهده: 9782 بار   |   دفعات چاپ: 3042 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 32 بار   |   0 نظر
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد . نقل هرگونه مطلب با ذکر منبع بلامانع می باشد .