انجام می گیرد.         فهرست تجهیزات آزمایشگاه :     نام دستگاه   تعداد   ترانسفورماتور سه فاز   2   ترانسفورماتور تک فاز   2   ست ماشین کمپوند و ست ماشین تحریک مستقل   1   ست ماشین شنت و ست ماشین سری   1   ست ماشین آسنکرون و ست ماشین سنکرون   1                 '> انجام می گیرد.         فهرست تجهیزات آزمایشگاه :     نام دستگاه   تعداد   ترانسفورماتور سه فاز   2   ترانسفورماتور تک فاز   2   ست ماشین کمپوند و ست ماشین تحریک مستقل   1   ست ماشین شنت و ست ماشین سری   1   ست ماشین آسنکرون و ست ماشین سنکرون   1                 '> آزمایشگاه ها - دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده مهندسی برق

آزمایشگاه ها

 | تاریخ ارسال: 1391/12/14 | 

  نام آزمایشگاه : آزمایشگاه ماشین های الکتریکی

  نام مسئول آزمایشگاه : آ قای مهندس اشعریون

  شماره تماس آزمایشگاه : 5735 و 5743

AWT IMAGE

  

 

  شرح مختصر آزمایشگاه : این آزمایشگاه در دوسطح آموزشی تحت عناوین آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی 1 برای تمام دانشجویان دانشکده مهندسی برق و آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی 2 مخصوص دانشجویان گرایش قدرت ارائه می گردد ،تا دانسته های تئوری خود را در عمل آزمایش کرده ومهارت وتجربه لازم برای بکارگیری ، راه اندازی وتحقیق در ماشینها ی الکتریکی را کسب نمایند. دانشجویانی که این واحد های آزمایشگاهی را می گذرانند ضمن کسب اعتماد به نفسی که لازمه مواجهه با دستگاههای صنعتی است با مشکلات و محدودیت های آنها نیز آشنا شده وبا چگونگی رفع این مشکلات تجارب فراوان کسب می نمایند .

 

  آزمایش های قابل انجام :

  الف: آزمایشگاه ماشین های الکتریکی 1

  آزمایش هایی که در این مقطع ارائه داده می شود بطور خلاصه عبارتند از :

 

  1 - آزمایش های مربوط به مولدها وموتورهای جریان مستقیم ( DC ) درانواع تحریک مستقل ،سری ،شنت وانواع کمپوند که شامل چگونگی راه اندازی ، تعیین مشخصه های بی باری ،بارداری ،تنظیم ولتاژدر خصوص مولدها و تنظیم دور ومشخصه های الکترومکانیکی و الکترومغناطیس در مورد موتور ها خواهد بود .

  2 - آزمایش های مربوط به موتور های جریان متناوب سه فازه آسنکرون از نوع رتور سیم

  پیچی شده که راه اندازی آن با استفاده ازمقاومت راه انداز در روتور وافزایش ولتاژ

  دراستاتور انجام می گردد. مشخصه گشتاور- لغزش از طریق دیاگرام دایره ای و

  پارامترهای مدار معادل بدست می آید.

  3- آزمایش ترانسفورماتور تک فازه شامل آزمایش های بی بازی، اتصال کوتاه و بارداری

  ترانس به منظور تعیین مدار معادل ، مشخصه های بی باری، اتصال کوتاه و بار می باشد.

  

  ب: آزمایشگاه ماشین های الکتریکی 2

  آزمایش هایی که در این مقطع ارائه داده می شود بطور خلاصه عبارتند از :

  1– آزمایش های مربوط به تعیین راندمان مولدها وموتورهای جریان مستقیم ( DC ) از روش غیر مستقیم، با اندازه گیری تلفات به وجود آمده درماشین ها و شبیه سازی تلفات در حالت کار ماشین تعیین می گردد.

  2- آزمایش های مربوط به ماشین های جریان متناوب ( AC ) ،شامل مولدها وموتورهای سنکرون و آسنکرون سه فازه که منتهی به تعیین مشخصه های بی باری ، بارداری ، اتصال کوتاه ، گشتاور ، ضریب بهره و ... می شود .

  3- آزمایش تعیین گروه ترانسفورماتور جهت موازی کردن با سایر ترانسفورماتور ها برای افزایش قدرت مراکز توزیع برق وسایر آزمایشهای مربوط به ترانسفورماتورها با استفاده ازدستگاه های اندازه گیری انجام می شود .

  4- آزمایش تعیین منحنی BH با اندازه گیری پارامترهای فیزیکی ترانسفورماتور و محاسبه چگالی شار وضریب نفوذ پذیری هسته ونیز محاسبه 12Bmax'> انجام می گیرد.

  

  

  

  فهرست تجهیزات آزمایشگاه :

  

  نام دستگاه

  تعداد

  ترانسفورماتور سه فاز

  2

  ترانسفورماتور تک فاز

  2

  ست ماشین کمپوند و ست ماشین تحریک مستقل

  1

  ست ماشین شنت و ست ماشین سری

  1

  ست ماشین آسنکرون و ست ماشین سنکرون

  1

  

  

  

  

  

  

 

 


دفعات مشاهده: 5448 بار   |   دفعات چاپ: 917 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 41 بار   |   0 نظر