[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
درباره پژوهشکده::
معرفی افراد::
فعالیتهای پژوهشی::
اخبار::
تماس با ما::
تسهیلات پایگاه::
آزمایشگاههای تحقیقاتی::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
منابع علمی

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
پیوند فوری

AWT IMAGE

AWT IMAGE
..
توجه در خصوص اخبار کنفرانسها

توجه

اخبار کنفرانس‌ها و سمینارهای علمی را می‌توانید با مراجعه به وبسایت http://ers.iust.ac.ir پیگیری نمایید. خواهشمند است جهت برنامه‌ریزی بهتر در برگزاری نشست‌ها و دریافت اطلاعات پس از برگزاری در سامانه مذکور ثبت نام نمایید. شایان ذکر است ثبت نام رایگان می باشد.

..
:: t ::

1. M. Benhari, A. M. Shahri, Vision based simultaneous localization and mapping using sigmapoint particle filter (SPPF-SLAM), Proceedings of the 3rd International Conference on Advanced Computer Theory and Engineering Conference (ICACTE 2010), pp. 492-497, Chengdu-China, 20-22 August 2010.


2- A. Mohammadian, A. M. Shahri, L. Mohammadian, A New Iterated form of the Extended Kalman Filter for simultaneous localization and mapping (IEKF-SLAM) Method In Multi-Mobile Robots Based on Divide and Conquer Algorithm," Proceedings of the World Conference on Information Technology 2010, Istanbul-Turkey, 6-10 October 2010.


3. Mahdi Khodabandeh, A. M. Shahri, Experimental Study of Uncertainty Measure with Sensor Fusion Techniques," Proceeding of the Second International Asia Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics - (CAR2010) pp. 151-154, China, March 6-7 2010.


4. Kh. Shojaei, A. Tarakameh, A. Mohammad Shahri, “Trajectory tracking control of nonholonomic mechanical systems in presence of model uncertainties 18th Annual International Conference on Mechanical Engineering, 11-13 May 2010 Tehran, Iran.


5. A. Tarakameh, Kh. Shojaei, B. Tabibian, A. Mohammad Shahri, Experimental study of kinematic control of differential drive wheeled mobile robot


6. Tarakameh, Kh. Shojaei, A. Mohammad Shahri,Adaptive Control of Nonholonomic Wheeled Mobile Robot in Presence of Lateral Slip and Dynamic Uncertainties,” 18th Annual International Conference on Electrical Engineering, 11-13 May, 2010, Isfahan, Iran


7- محمد نورباد، علیرضا محمد شهری، خوشنام شجاعی، ردیابی مسیر ربات متحرک غیرهلونومیک بر اساس رویتگر اغتشاش، هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، اصفهان، 1389.


8- مهدی خدابنده، علیرضا محمد شهری ارزیابی نامعینی برای نتایج حاصل از ترکیب اطلاعات سنسورهای التراسونیک جهت تشخیص اجسام مجموع مقالات اولین کنفرانس بین المللی  کنترل، ابزار دقیق و اتوماسیون (ICCIA2010)،6 5- خرداد ماه 1389، تهران دانشگاه تربیت مدرس.


9- احمد رضا تراکمه، خوشنام شجاعی و علیرضا محمد شهریطراحی کنترل کننده تطبیقی برای ربات متحرک چرخ دار در حضور عدم قطعیت در دینامیک ربات و در حضور لغزش" مجموع مقالات اولین کنفرانس بین المللی کنترل، ابزار دقیق و اتوماسیون (ICCIA2010)،6 5 - خرداد ماه 1389، تهران دانشگاه تربیت مدرس.


10- بهزاد بدر، علیرضا محمد شهری طراحی و پیاده سازی سیستم تعیین داغی چرخ و سر محور قطار مجموع مقالات اولین کنفرانس بین المللی کنترل، ابزار دقیق و اتوماسیون (ICCIA2010)،6,5- خرداد ماه 1389، تهران دانشگاه تربیت مدرس.


11. Mahdi Khodabandeh, Alireza Mohammad-Shahri, Uncertainty Measurement based Supervision in a Hierarchical Decision Making Problem”,  In proceeding of 1st International Symposium on Computing in Science Engineering (ISCSE2010), Gediz University, Kusadasi, Turkey, pp.526-531, 3-5 June 2010.


12. Mahdi Khodabandeh, Alireza Mohammad-Shahri, “Data Fusion of Cameras Images for Localization of an Object; DSmT-based Approach”, In proceeding of 1st International Symposium on Computing in Science Engineering (ISCSE2010), Gediz University, Kusadasi, Turkey, pp. 479-485, 3-5 June 2010.


13. K. Shojaei,  A. M. Shahri, and B. Tabibian, Adaptive-robust feedback linearizing control of a nonholonomic wheeled mobile robot Proceedings of the Advanced Intelligent Mechatronics Conference - AIM2010 , July 6, 2010.


14. A. Tarakameh, K. Shojaei, B. Tabibian, and A. M. Shahri, Experimental Study of Kinematic control of  Proceedings of the Iranian Society of Mechanical Engineering Conference - ISME 2010, May 11, 2010.


15. M. Mirkhani, Zhinus Marzi, Saeed Karimi, Alireza M. Shahri, Local Positioning System Using Simple Ultrasonic Sensors, Proceedings of the 10th International Workshop on Research and Education in Mechatronics (REM2009), Glasgow, UK, September 10-11, 2009.


16. Khoshnam Shojaei, Ahmadreza Tarakameh, Alireza M. Shahri, “ Adaptive Trajectory Tracking of WMRs based on Feedback Linearization Technique ,” Proceedings of the 2009 IEEE International Conference on Mechatronics and Automation (ICMA2009) , pp. 729-734, Changchun, China, August 9 - 12, 2009.


17. Ahmadreza Tarakameh, Khoshnam Shojaie, Alireza Mohammad Shahri, Modeling of a Differential Drive Wheeled Mobile Robot by Newton–Euler Method, Proceeding of the First Robocup Iran Open Symposium - (RIOS2009) , Qazvin, Iran, 4-6 April 2009.


18. M. Mirkhani, A. M. Shahri, A. R. Soleimani, Mobile Robot Localization Based on Harmony Search Algorithm, Proceeding of the First Robocup Iran Open Symposium - (RIOS2009), Qazvin, Iran, 4-6 April 2009.


19. Mahdi Jadiliha, Ali M. Shahri, A new Pedestrian Navigation Systems based on Low-Cost IMU ,” Proceedings of the 5th International Conference on Ubiqutous Robots and Ambient Intelligence (URAI2008) , Korea University, Seoul, Korea, November 20 - 22, 2008.


20. Fahit Gharibnezhad, Ali M. Shahri, Elliptec piezoelectric electric modeling using GMDH and FUZZY-GMDH and comparison ,”Proceedings of t he second Joint Congress on Intelligent and Fuzzy Systems (ISFS2008) , Tehran, Iran, August 29 - 31, 2008.


21. Asghar Mohammadian, Ali M. Shahri, “0The Effect of Number of Landmarks in Memory Management Methods on Simulation of Mobile Robot's Simultaneous Localization And Map biulding,” Proceedings of t he second Joint Congress on Intelligent and Fuzzy Systems (ISFS2008) , Tehran, Iran, August 29 - 31, 2008.


22. Iraj Valinejad, Ali M. Shahri. Mahdi Arabiha, “ Design and Implementation of a Fertilizer for Irrigating System of a Hydroponics Greenhouse,”Proceeding of the 5th National Conference on Agriculture Machinery Design, Mashad, Iran, 25-27 August 2008.


23. R. Sabzevari, A. M. Shahri, A. R. Fasih, “Object Detection and Localization System Based on Neural Networks for Robo-Pong,” Proceeding of the 5th International Symposium on Mechatronics and its Applications (ISMA08), Amman, Jordan, May 27-29, 2008.


-24 حسن دادگر، علیرضا محمد شهری، بهرام کیمیا قلم، و کارو لوکس، "مسیر یابی ربات متحرک با استفاده از الگوریتم نوظهور ICA ا" مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی 25- اتوماسیون صنعتی ایران، صفحه 57-63، تهران، دانشگاه صنعتی شریف، 5 و 6 آبان 1388.


25- خوشنام شجاعی، احمد رضا تراکمه و علیرضا محمد شهری، "طراحی کنترل خطی ساز فیدبک تطبیقی برای یک ربات متحرک غیر هلونومیکی در حضور عدم قطعیت در دینامیک عملگرها" مجموعه مقالات هفدمین کنفرانس مهندسی برق ایران، جلد هفتم، صفحه 98-103، تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران، 22 الی 24 اردیبهشت 1388.


 26. Asghar Mohammadian, Ali M. Shahri, Presenting a New Method of SLAM for two Mobile Robots ,” Proceeding of the 5th International Symposium on Mechatronics and its Applications (ISMA08), Amman, Jordan, May 27-29, 2008.


27. Fahit Gharibnezhad, Ali M. Shahri, “ Elliptec Piezo electric motor: Modeling and Control using Fuzzy approaches,” Proceeding of the 5th International Symposium on Mechatronics and its Applications (ISMA08), Amman, Jordan, May 27-29, 2008.


28. Khoshnam Shojaie, Alireza Mohammad Shahri, “Iterated Unscented SLAM Algorithm for Navigation of an Autonomous Mobile Robot,” accepted for IEEE/RSJ 2008 International Conference on Intelligent RObots and Systems (IROS08), 22-26 Sep. 2008.


29. Hasanzadeh Barani, A. M. Shahri, “ Model Predective Control of Greenhouse Climate Control ,”  Proceedings of the 16th International Mechanical Engineering Conference (ICME2008),

Tehran, Iran, 14-16 May 2008.


30. Mohammad Reza Zaheri, Peyman Moghadam, Alireza M. Shahri, “Calibrating Compass for Mobile Robot and Its Experimental Results on Arian Robot,” Proceedings of the International Conference on Robotics, Vision, Information and Signal Processing ROVISP2007 , pp. 883-885, Malaysia, 28-30 November 2007.


31.A. M. Shahri, A. Mirzabeigi, “Comparison and Implementation of different Control Strategy for a Mobile Robot Guidance,” proceedings of the 15th International Mechanical Engineering Conference (ICME2007), Tehran, Iran, 15-17 May 2007.


32. M. Khodabandeh, M. Analoui and A. M. Shahri, “Target Differentiation Using Sonar Data for Robot Applications; Neural Network Approach ,” Proceedings of 2007 International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS2007), pp. 1958-1961, Seoul, Korea, October 17 - 20, 2007.


33. K. Shojaie, K. Ahmadi, A. M. Shahri, Effects of Iteration in Kalman Filters Family for Improvement of Estimation Accuracy in Simultaneous Localization and Mapping ,” Proceedings of IEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics (AIM2007), Zurich, Switzerland, September 4-7, 2007.


34. Roozbeh Keshmiri, Ali M. Shahri, Intelligent ABS Fuzzy Controller for Diverse Road Surfaces,” Proceedings of Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology, Volume 23, August 2007 , ISSN 1307-6884, pp. 292-297, Germany, August 24 - 26, 2007.


35. Kaveh Ahmadi, Ali M. Shahri, Comparison of Different Sensory Data Fusion Strategy in Map Building By Mobile Robots Equipped with Ring of Sonar,” Proceedings of 7th Iranian Conference on Fuzzy Systems and 8th Conference on Intelligent Systems (ISFS2007), Mashad, Iran, August 29 - 31, 2007.


36. Asghar Mohammadian, Ali M. Shahri, A new approach for Multi-Robot SLAM ,” Proceedings of 7th Iranian Conference on Fuzzy Systems and 8th Conference on Intelligent Systems (ISFS2007), pp.? , Mashad Iran, August 29 - 31, 2007.


37. A. M. Shahri, A. Mirzabeigi, “Comparison and Implementation of different Control Strategy for a Proceedings of the 15th International Mechanical Engineering Conference (ICME2007), pp. ? ,

Mobile Robot Guidance,”Tehran, Iran, 15-17 May 2007.


38. A. Saderzadeh, M.Mehdi Sanaatiyan, A. M. Shahri, Inertial measurement unit error handling for mobile robot: expert algorithms approach,”Proceedings of 8th International Workshop on Research and Education in Mechatronics (REM2007), pp. 75-82, Tallinn, Estonia, June 14 - 15, 2007.


39. Ali M. Shahri, M. Ramezani, “Design of Intelligent Controller for Proceedings of the 15thIranian Conference on Electrical Engineering (ICEE2007). Mobile Robot Collision Avoidance in an Unknown Dynamic Environment ,”


40. Ali M. Shahri, Khoshnam Shojaie, “A Comparison on Kalman Filter Families to improve SLAM Algorithm on a Proceedings of the 15th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE2007). Mobile Robot,”


41. Ali M. Shahri, Mehdi Jadaliha, “A Novel Decomposed Modeling Approach for a Nonlinear Complicated System,” Proceedings of the 14th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE2007)


42. A. M. Shahri, M. Ramezani, “A Supervisory Fuzzy Collision Avoidance in a Dynamic Environment,” Proceedings of the 14th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE2006).


43. Ramin Fathzadeh, Vahid Mokhtari and A. M. Shahri, “Coaching with Expert System implemented in Robocup Soccer Coach Simulation,” in A. Bredenfeld et al. (Eds.): RoboCup 2005, LNAI 4020, pp. 488 – 495 , Springer Verlag, Berlin, 2006.


44. Alireza Fasih, Ali M. Shahri, “Implementation of Three Dimensional Virtual Robots and Environments for Telerobotic Systems,” Proceedings of 6th International Workshop on Research and Education in Mechatronics (REM2005), Annecy, France, June 30th-July 1st, 2005.


45. Ramin Fathzadeh, Vahid Mokhtari and Ali M. Shahri, “On-line Learning with Rule based Expert System,”Proceedings of the Second International Conference Language & Technology, pp. 419-422, Poland, 2005.


46. A. M. Shahri, B. Bader, A. Naghdi, “Virtual instrument based control e-laboratory (VICL),” 3rd IFAC Symposium on Mechatronic Systems, Sydney, September 6-8, 2004.


47. A. M. Shahri, “Advanced Control e-Laboratory (ACeL) Based on Virtual Instrumentation,”Proceedings of IEEE Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering (CCECE-2003), pp. 1-4, Montreal, Canada, May 4-7, 2003.


48. A. M. Shahri, R. Asgari, “Adaptive Fuzzy Force Control of an Anti-Personnel (AP) Mine Detector Robot”, Proceedings of IEEE Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering Conference, pp. 99-104, May 14-16 2001.


49. A. M. Shahri, F. Naghdy, M. Reslan, “Interactive Multimedia Tools for Teaching Automatic Control Systems”, Proceedings of the World Internet & Electronic Cities Conference (WIECC-2001), pp.101-107, Kish Island, Iran, May 1-3 2001.


50. R. Asgari, A. M. Shahri, M. Farrokhi, “Adaptive Fuzzy Control of a Mine Detector Arm”, Proceedings of 9th Iranian Conference on Electrical Engineering ICEE-2001, pp. 161-168, May 7-9 2001.


51. A. M. Shahri, F. Naghdy, “Anti-Personnel Mine Detection Algorithm Based on a Multi Probe Robotics Arm”, Proceeding of The International Advanced Robotic Program- The First International Workshop on Robotics for Humanitarian Demining, pp. 77-85, Sep. 14-16, 1998.


52. A. M. Shahri, F. Naghdy, “Neuro-Fuzzy Impact Control (NFIC) for Anti-Personnel (AP) Mines Detection”, Proceedings of the Fifth International Conference on Control, Automation, Robotics and Vision (ICARCV98), Singapore, 8-11 December, pp714-718, 1998.


53. A. M. Shahri, F. Naghdy, “Detection of Anti-Personnel Mines Using Mechatronics Approach,” Proceedings of the International Conference of Detection and Remediation Technologies for Mines and Minelike Targets III (SPIE’98), pp. 808-818, USA, 13-17 April 1998.


54. A. M. Shahri, F. Naghdy, “Anti_Personnel Mine Detection Manipulator”, Proceedings of the International Conference on Field and Service Robotics (FSR’97), Australian Robot Association INC., Canberra, Australia, pp. 523-530, 8-10 December 1997.


55. A. M. Shahri, F. Naghdy, P. Nguyen, “Neuro-Fuzzy Compliance Control with the Ability of Skill Acquisition from Human Experts”, Proceedings of First International Conference on Conventional and Knowledge-Based Engineering Systems (KES’97), pp. 442-448, Vol 2, IEEE 97TH8250, Adelaide, Australia, May 21-23 1997.


56. A. M. Shahri, F. Naghdy, “Intelligent Compliance Control in Anti-Personnel Mine Detection”, Proceedings of Fourth Annual Conference on Mechatronics and Machine Vision in Practice (M2vip97), IEEE Computer Society, pp. 84-91, Toowoomba, Australia, September 23-25 1997.


57. A. M. Shahri, F. Naghdy, “Adaptive Neuro-Fuzzy Compliance Control with the Ability of Learning”, Proceedings of International Conference on Intelligent and Cognitive Systems (ICICS-96), pp. 74-79, Tehran, Iran, September 23-26, 1996.


58. A. M. Shahri, F. Naghdy, “Neuro-Fuzzy Adaptive Torque Control of a SCARA Robot”, Proceedings of the Australian New Zealand Conference on Intelligent Information Systems (ANZIIS 96), IEEE 96TH8234, pp. 241-244, Adelaide, South Australia, 18-20 November 1996.


59. B. Evans, A. M. Shahri, C. Cook, “Developing a Mechatronics Laboratory at the University of Wollongong”, Proceedings of the Second International Conference on Mechatronics and Machine Vision in Practice (M2VIP’95), City University of Hong Kong, pp.315-319, 12th-14th September 1995.


60.A. M. Shahri, F. Naghdy, “Object-Oriented Modelling of Programmable Array Manipulator”, Proceedings of the Third Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE-95), pp. 121-130, May 15-18, 1995.


61. A. M. Shahri, F. Naghdy, “Concurrent Object-Oriented Modeling and Control of Parallel Array Manipulator”, Proceedings of the 7th Australian Transputer and Occam User Group Conference (PCAT-94), Wollongong Australia, 8-9 November 94, PARALLEL COMPUTING: Technology and Practice, Volume 43, pp. 138-148, IOS Press, 1995.


62. A. M. Shahri, F. Naghdy, “Concurrent Behaviour Analysis of an Array Manipulator”, Proceedings of the 6th Australian Transputer and Occam User Group Conference (PCAT-93), pp. 318-327, Wollongong Australia, 1993. Differential Drive Wheeled Mobile

دفعات مشاهده: 4143 بار   |   دفعات چاپ: 1106 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 103 بار   |   0 نظر
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پژوهشکده الکترونیک می باشد . نقل هرگونه مطلب با ذکر منبع بلامانع می باشد .