[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
معرفی قطب::
معرفی افراد::
منابع، امکانات و توانمندیها::
معرفی آزمایشگاهها و کارگاهها::
برنامه، طرحها و اقدامات::
معرفی دستاوردها و افتخارات::
دانشجویان دکترا::
اخبار::
آلبوم تصاویر::
تماس با ما::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
نظرسنجی
نظرتان درباره سایت چیست؟
خوب
متوسط
ضعیف
   
..
تماس با ما

AWT IMAGE

آدرس: تهران، میدان رسالت،

خیابان هنگام،

 دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشکده عمران، طبقه سوم،

دفتر قطب علمی پژوهش‌های بنیادین در مهندسی سازه

تلفن : 77240540-021

داخلی 6458

دورنگار: 77240398-021

آدرس الکترونیکی:

cefsee AT iust.ac.ir

کدپستی:

13114-16846

..
:: دکتر سعید قلی‌زاده ::

  AWT IMAGE

سعید قلی‌زاده قلعه‌عزیز

31/06/1357

تاریخ تولد
دانشیارمرتبه علمی
سازهگروه

  2972881 0441

تلفن

  s.gholizadeh AT urmia.ac.ir

پست الکترونیکی

 تاریخ اخذ

محل تحصیلرشته تحصیلی

 تحصیلات

1388دانشگاه شهید باهنر کرمانمهندسی سازهدکترای تخصصی
1381دانشگاه شهید باهنر کرمانمهندسی سازهفوق لیسانس
1379ایران، دانشگاه ارومیهمهندسی عمرانکارشناسی


مقالات منتشرشده در کنفرانسهای معتبر

 سوابق پژوهشی

افتخارات کسب شده

اشتغال

مقالات منتشرشده در مجلات معتبر

فصول منتشرشده در کتاب‎های بین‌المللی


اشتغال

 • عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه از سال 1385.

 • عضو هیات علمی گروه زلزله جهاددانشگاهی استان کرمان (پاره وقت) از سال 1386.

 • عضو هسته پژوهشی زلزله و طرح بهینه، بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان از سال 1387.

 • عضو مرکز پژوهشی طرح بهینه سازهها با توجه به سازههای فضاکار و زلزله، استان کرمان از سال 1387.

 • مسئول کمیته علمی کنفرانس بین ‎ المللی سبک ‎ سازی و زلزله، کرمان، 1389.

 • عضو انجمن علمی سازه‌های فضاکار ایران، از سال 1389. 

 • عضو هیات مدیره انجمن علمی سازه‌های فضاکار ایران، از سال 1389.

  مقالات منتشرشده در مجلات معتبر علمی-پژوهشی بین المللی

 1. E. Salajegheh and S. Gholizadeh, Optimum design of structures by an improved genetic algorithm using neural networks, Advances in Engineering Software, 36, 757-767, 2005.

 2. E. Salajegheh, S. Gholizadeh and P. Torkzadeh, Optimal design of structures with frequency constraints using wavelet back propagation neural networks , Asian Journal of Civil Engineering, 8, 97-111, 2007.

 3. S. Gholizadeh, E. Salajegheh, and P. Torkzadeh, Structural optimization with frequency constraints by genetic algorithm using wavelet radial basis function neural network, Journal of Sound and Vibration , 312, 316-331, 2008.

 4. E. Salajegheh, S. Gholizadeh and M. Khatibinia, Optimal design of structures for earthquake loads by a hybrid RBF-BPSO method. Earthquake Engineering and Engineering Vibration, 7, 13-24, 2008.

 5. E. Salajegheh, S. Gholizadeh and A. Pirmoz, Self-organizing back propagation networks for predicting the moment-rotation behavior of bolted connections , Asian Journal of Civil Engineering, 9, 629-645, 2008.

 6. S.M. Seyedpoor and S. Gholizadeh, Optimum shape design of arch dams by a combination of simultaneous perturbation stochastic approximation and genetic algorithm , Advances in Structural Engineering , 11, 501-510, 2008.

 7. S. Gholizadeh, J. Salajegheh, E. Salajegheh, An intelligent neural system for predicting structural response subject to earthquakes , Advances in Engineering Software, 40, 630-639, 2009.

 8. S.M. Seyedpoor, J. Salajegheh, E. Salajegheh, S. Gholizadeh , Optimum shape design of arch dams for earthquake loading using fuzzy inference system and wavelet neural networks , Engineering Optimization, 41, 473-493, 2009.

 9. S. Gholizadeh, E. Salajegheh, Optimal design of structures for time history loading by swarm intelligence and an advanced metamodel , Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering , 198, 2936–2949, 2009.

 10. S. Gholizadeh, E. Salajegheh, Optimal seismic design of steel structures by an efficient soft computing based algorithm, Journal of Constructional Steel Research, 66, 85-95, 2010. 

 11. S.M. Seyedpoor, S. Gholizadeh, S.R. Talebian, An efficient structural optimization algorithm using a hybrid version of particle swarm optimization with simultaneous perturbation stochastic approximation , Civil Engineering and Environmental Systems, doi: 10.1080 / 10286600902998526, 2009.

 12. S. Gholizadeh, E. Salajegheh, Optimal design of structures for earthquake loading by self organizing radial basis function neural networks , Advances in Structural Engineering , 13, 339-356, 2010.

 13. S. Gholizadeh, E. Salajegheh, Optimal seismic design of steel structures by an efficient soft computing based algorithm , Journal of Constructional Steel Research , 66, 85-95, 2010.

 14. S. Gholizadeh, Structural optimization for earthquake loading with nonlinear responses by surrogate modeling based evolutionary algorithms , Asian Journal of Civil Engineering , 11, 25-42, 2010.

 15. S. Gholizadeh, Optimum design of structures by an improved particle swarm algorithms , Asian Journal of Civil Engineering , 11, 779-796, 2010.

 16. S.M. Seyedpoor, J. Salajegheh, E. Salajegheh, S. Gholizadeh , Optimal design of arch dams subjected to earthquake loading by a combination of simultaneous perturbation stochastic approximation and particle swarm algorithms , Applied Soft Computing , 11, 39-48, 2011.

 17. S. Gholizadeh, O.A. Samavati, Structural optimization by wavelet transforms and neural networks , Applied Mathematical Modelling , 35, 915-929, 2011.

 18. S. Gholizadeh, A. Pirmoz, R. Attarnejad, Assessment of Load Carrying Capacity of Castellated Steel Beams by Neural Networks, Journal of Constructional Steel Research, 67, 770-779, 2011.

 19. S. Gholizadeh, E. Salajegheh, Soft computing based structural optimization for earthquake, Asian Journal of Civil Engineering, 12, 415-429, 2011.

 20. S. Gholizadeh, S.M. Seyedpoor, Optimum design of arch dams for frequency limitations, International Journal of Optimization in Civil Engineering, 1, 1-14, 2011.

 21. S. Gholizadeh, S.M. Seyedpoor, Shape optimization of arch dams by metaheuristics and neural networks for frequency constraints, Scientia Iranica, 18, 1020-1027, 2011.

 22. S. Gholizadeh, A. Barzegar, Ch. Gheyratmand, Shape optimization of structures by modified harmony search, International Journal of Optimization in Civil Engineering, 1, 485-494, 2011.

 23. S. Gholizadeh, F. Fattahi, Serial integration of particle swarm and ant colony algorithms for structural optimization, Asian Journal of Civil Engineering, 13, 127-146, 2012.

 24. S. Gholizadeh, M.R. Sheidaii, S. Farajzadeh, Seismic design of double layer grids by neural networks, International Journal of Optimization in Civil Engineering, 2, 29-45, 2012.

 25. E. Salajegheh and S. Gholizadeh, Structural seismic optimisation using meta-heuristics and neural networks: a review, Computational Technology Reviews, 5, 109-137, 2012.

 26. S. Gholizadeh, H. Barati, A comparative study of three metaheuristics for optimum design of trusses, International Journal of Optimization in Civil Engineering, 2, 423-441, 2012.

 27. S. Gholizadeh, P. Torkzadeh, S. Jabarzadeh, Optimum shape design of double layer grids by quantum behaved particle swarm optimization and neural networks, International Journal of Optimization in Civil Engineering, 3, 85-98, 2013.

 28. S. Gholizadeh, R. Kamyab, H. Dadashi, Performance-based design optimization of steel moment frames, International Journal of Optimization in Civil Engineering, 3, 327-343, 2013.

 29. S. Gholizadeh, A. Barzegar, Shape optimization of structures for frequency constraints by sequential harmony search algorithm, Engineering Optimization, 45, 6, 627646, 2013.

 30. S. Gholizadeh, Layout optimization of truss structures by hybridizing cellular automata and particle swarm optimization, Computers & Structures, 125, 86-99, 2013.

 31. S. Gholizadeh, V. Aligholizadeh, Optimum design of reinforced concrete frames using bat meta-heuristic algorithm, International Journal of Optimization in Civil Engineering, 3, 483-497, 2013.

 32. S. Gholizadeh, R. Kamyab, Performance-based optimum design of steel frames by an improved quantum particle swarm optimization, Advances in Structural Engineering, 17, 143-156, 2014.

 33. S. Gholizadeh, F. Fattahi, Design optimization of tall steel buildings by a modified particle swarm algorithm, The Structural Design of Tall and Special Buildings, 23, 285-301, 2014.

 34. S. Gholizadeh, V. Aligholizadeh, M, Mohammadi, Neural network-based reliability assessment of optimally seismic designed moment frames, International Journal of Optimization in Civil Engineering, 4, 1-26, 2014.

 35. S. Gholizadeh, H, Barati, Topology optimization of nonlinear single layer domes by a new metaheuristic, Steel and Composite Structures, 16, 681-701, 2014.

 36. S. Gholizadeh, A.M. Shahrezaei, Optimal placement of steel plate shear walls for steel frames by bat algorithm, The Structural Design of Tall and Special Buildings, 2014. (accepted)

 37. S. Gholizadeh, H. Asadi, A, Baghchevan, Optimal design of truss structures by improved multi-objective firefly and bat algorithms, International Journal of Optimization in Civil Engineering, 4, 415-431, 2014.

 38. S. Gholizadeh, Performance-based optimum seismic design of steel structures by a modified firefly algorithm and a new neural network, Advances in Engineering Software, 2014. (accepted)

فصول منتشرشده در کتاب‎های بین‌المللی

 1. E. Salajegheh, S. Gholizadeh, Optimal Seismic Design of Structures using Soft Computing Techniques, in B.H.V. Topping, Y. Tsompanakis, (Editors), Soft Computing in Civil and Structural Engineering, Saxe-Coburg Publications, Stirlingshire, UK, Chapter 5, pp 155-178, 2009. doi:10.4203/csets.23.5.

مقالات منتشرشده در کنفرانسهای معتبر ملی و بین‌المللی   

 1. سلاجقه. عیسی, قلی‌زاده قلعه‌عزیز. سعید, طرح بهینه شبکه‌های دو‌لایه فضا‌کار با استفاده از الگوریتم ژنتیک اصلاح شده (SP) و شبکه‌های عصبی مصنوعی تابع بنیادی شعاعی (RBF) و انتشار متقابل (CP) , ششمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی عمران, ایران, اصفهان, 376, 1381.
 2. قلی‌زاده قلعه‌عزیز. سعید,طرح بهینه سازه‌های چلیکی فضا‌کار با اعضای جدار نازک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی تابع بنیادی شعاعی (RBF) , اولین کنفرانس سازه‌های جدار نازک, ایران, ارومیه, 1381.
 3. E. Salajegheh and S. Gholizadeh, Optimum Design of Structures by Genetic Algorithm Using Neural Networks, The Seventh International Conference on Application of Artificial Intelligence to Civil and Structural Engineering, The Netherlands, Egmond aan Zee, September, 2003.
 4. سلاجقه. عیسی, قلی‌زاده قلعه عزیز. سعید, لوایی. علی‌رضا, مقایسه شبکه عصبی مصنوعی تابع بنیادی شعاعی با شبکه موجکی در تحلیل سازه برجهای انتقال نیرو, اولین کنگره ملی مهندسی عمران, ایران, تهران, 1468-83 , 1383.
 5. سلاجقه. عیسی, قلی‌زاده قلعه عزیز. سعید, برآورد پاسخ حداکثر سازه‌های برشی در برابر زلزله با استفاده از شبکه‌های عصبی RBF و GR , اولین کنگره ملی مهندسی عمران, ایران, تهران, 1469-83 , 1383.
 6. سلاجقه. عیسی, قلی‌زاده قلعه عزیز. سعید, یزدانی. رضا, طرح بهینه سازه‌های دریایی با استفاده از شبیه‌سازی بازپخت و شبکه عصبی مصنوعی انتشار متقابل, اولین کنگره ملی مهندسی عمران, ایران, تهران, 1471-83 , 1383.
 7. سلاجقه. عیسی, سلاجقه. جواد, سیدپور. سید محمد, قلی‌زاده قلعه عزیز. سعید, تقریب‏سازی فرکانسهای طبیعی سدهای قوسی بتنی با استفاده از شبکه‏های عصبی RBF و BP , دومین کنفرانس سازه‏های جدار نازک, ایران, کرمان, 1384.
 8. سلاجقه. عیسی, سلاجقه. جواد, قلی‌زاده قلعه عزیز. سعید, سیدپور. سید محمد, تقریب‏سازی بار نهایی پیونده‏های NS سازه های فضاکار با استفاده از شبکه عصبی موجکی, دومین کنفرانس سازه‏های جدار نازک, ایران, کرمان, 1384.
 9. سلاجقه. عیسی, قلی‌زاده قلعه عزیز. سعید, طراحی یک شبکه عصبی جدید برای کاربرد در مسایل مهندسی، هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، تهران، ایران، 1385.

1. E. Salajegheh and S. Gholizadeh, Time-History Analysis of Structures against Earthquake using Neural Networks, International Conference on Earthquake (A memorial of Bam Disaster), 1049, Iran, Kerman, 28-30 December, 2004.

2. E. Salajegheh and S. Gholizadeh, Comparison of RBF, GR and BP with Wavelet Back Propagation Networks in Approximation Dynamic Analysis of Structures , 7th International Congress on Civil Engineering, Tehran, Iran, 2006 .

3. M.R. Sheidaii, S. Gholizadeh, An Investigation into the Collapse Behavior of Double-Layer Space Trusses Using Neural Networks, 7th International Congress on Civil Engineering, Tehran, Iran, 2006 .

4. S. Gholizadeh and E. Salajegheh, An Intelligent Neural System for Predicting Structural Responses Subject to Earthquakes, The Eighth International Conference on Computational Structures Technology, Las Palmas de Gran Ganaria, Spain, 2006 .

5. E. Salajegheh and S. Gholizadeh, Structural Optimization for Earthquake Loading using Neural Networks and Genetic Algorithms, The Fifth International Conference on Engineering Computational Technology, Las Palmas de Gran Ganaria, Spain, 2006 .

6. J. Salajegheh, E. Salajegheh, S. Gholizadeh and S.M. Seyedpoor, Arch Dams Optimization with Frequency Constraints using Wavelet Neural Networks, The Fifth International Conference on Engineering Computational Technology, Las Palmas de Gran Ganaria, Spain, 2006 .

7. E. Salajegheh, S. Gholizadeh, Optimal design of structures for earthquake loads by a self-organizing neural system, The Ninth International Conference on the Application of Artificial Intelligence to Civil, Structural and Environmental Engineering, St. Julians, Malta 200 7.

8. J. Salajegheh, E. Salajegheh, S. Gholizadeh and S.M. Seyedpoor , Optimum design of arch dams subjected to earthquake using artificial intelligence methods , 7th World Congress on Structural and Multidisciplinary Optimization, Seoul, Korea, 2007.

9. J. Salajegheh, E. Salajegheh, S.M. Seyedpoor, and S. Gholizadeh , Optimum design of arch dams using a combination of simultaneous perturbation stochastic approximation and genetic algorithm , The Ninth International Conference on the Application of Artificial Intelligence to Civil, Structural and Environmental Engineering, St. Julians, Malta 200 7 .

10. E. Salajegheh, S. Gholizadeh and O.A. Samavati, Optimal design of structures subjected to earthquake using artificial intelligence and wavelet transforms, 7th World Congress on Structural and Multidisciplinary Optimization, Seoul, Korea, 2007.

11. Pirmoz and S. Gholizadeh, Predicting of moment-rotation behavior of bolted connections using neural networks, 3rd National Congress on Civil Engineering, Tabriz, Iran, 2007.

12. J. Salajegheh, E. Salajegheh, S.M. Seyedpoor and S. Gholizadeh, Optimum design of arch dams including hydrodynamic effects for earthquake loading using the simultaneous perturbation stochastic approximation method , The Ninth International Conference on Computational Structures Technology, Athens, Greece, 2008.

13. E. Salajegheh, and S. Gholizadeh, Metamodeling based Structural Optimization for Earthquake Loading, The Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing, Funchal, Madeira, Portugal, 2009.

14. S. Gholizadeh, E. Salajegheh, A Cellular Genetic Algorithm for Structural Optimisation, The Tenth International Conference on Computational Structures Technology, Valencia, Spain, 2010.

 1. خطیبی نیا . محسن, سلاجقه. عیسی, قلی‌زاده قلعه عزیز. سعید بهینه سازی سازه ها با استفاده از روش جامعه پرندگان اصلاح شده , چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران, ایران, تهران, 1387.
 2. طالبیان . سیدرضا, سلاجقه. جواد, سیدپور. سید محمد, قلی‌زاده قلعه عزیز. سعید طرح بهینه سازه های فضاکار با استفاده از الگوریتم تقریبسازی مبتنی بر آشفته سازی همزمان , چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران, ایران, تهران, 1387.
 3. J. Salajegheh, E. Salajegheh, S.M. Seyedpoor and S. Gholizadeh, Arch dam optimization considering fluid-structure interaction with frequency constraints using artificial intelligent methods , 14th World Conference on Earthquake Engineering, China , 2008.
 4. E. Salajegheh, and S. Gholizadeh, Metamodeling based Structural Optimization for Earthquake Loading, The Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing, Funchal, Madeira, Portugal , 2009.
 5. قلی‌زاده قلعه عزیز. سعید. ارزیابی قابلیت اطمینان سازه‎ها با استفاده از شبکه‎های عصبی , کنفرانس بین ‎ المللی سبکسازی و زلزله، ایران, کرمان, 1389.
 6. قلی‌زاده قلعه عزیز. سعید. غیرتمند. چنگیز. کاربرد شبکه‎های عصبی در تقریب ‎ سازی تغییرمکان جانبی سازه‎ها با در نظر گرفتن اثرات اندرکنش خاک-سازه , کنفرانس بین ‎ المللی سبکسازی و زلزله، ایران, کرمان, 1389.
 7. جبارزاده . سینا. ترکزاده. پیمان. سلاجقه. عیسی. قلی‌زاده قلعه عزیز. سعید. طرح بهینه شکل سازه های خرپایی با استفاده از الگوریتم وراثتی , کنفرانس بین ‎ المللی سبکسازی و زلزله، ایران, کرمان, 1389.
 8. S. Gholizadeh, E. Salajegheh, A Cellular Genetic Algorithm for Structural Optimisation, The Tenth International Conference on Computational Structures Technology, Valencia, Spain , 2010.

 سوابق پژوهشی

 1. قلی‌زاده قلعه‌عزیز. سعید، بررسی کیفیت جوشهای اتصالات جوشی در ساختمانهای فولادی استان آذربایجان‌غربی، به سفارش معاونت فنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان آذربایجان‌غربی.، 1382.

 2. قلی‌زاده قلعه‌عزیز. سعید، تحلیل و طراحی بهینه سازه‌هی فضاکار با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی ، به سفارش معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی استان کرمان، 1386.

جوایز دریافت شده

 •   دانشجوی دکتری نمونه دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال 1387.

 •   دانش‎‌آموخته برگزیده دانشگاه شهید باهنر کرمان و برنده جایزه افضلی‎پور در سال 1388.

 •   دانش‎‌آموخته برگزیده ایران در مقطع دکتری در چهاردهمین جشنواره پایان نامه سال دانشجویی در سال 1389.

دفعات مشاهده: 14398 بار   |   دفعات چاپ: 1758 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 171 بار   |   0 نظر

CAPTCHA
   
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد. نقل هرگونه مطلب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
Persian site map - English site map - Created in 0.12 seconds with 46 queries by YEKTAWEB 4652