[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
درباره دانشکده::
معرفی افراد::
امور آموزشی::
امور پژوهشی::
فضاهای تحقیقاتی::
اخبار و رویدادها::
آیین نامه ها و فرم ها::
تسهیلات پایگاه::
::
اطلاعات تماس

AWT IMAGE

آدرس: تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکانیک

کدپستی: 13114-16846

صندوق پستی: 163-16765

تلفن:9-77491228

فاکس:77240488

کانال تلگرام تحصیلات تکمیلی  دانشکده

..
سیستم جامع گلستان

AWT IMAGE

..
..
برنامه کلاس
..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
نظرسنجی
سایت دانشکده مکانیک را چگونه ارزیابی می کنید:
عالی
خوب
متوسط
   
..
قطب علمی

AWT IMAGE

قطب علمی مکانیک جامدات تجربی و دینامیک

..
کادمان

AWT IMAGE

کانون دانش آموختگان و اساتید دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران

..
:: بیسادی ::
AWT IMAGE

  نام: دکتر حسین بیسادی

  رتبه علمی: استادیار

  تلفن: 50-77240540 داخلی:2925

  فاکس: 77240488

  پست الکترونیکی: bisadi @ iust.ac.ir

  آدرس: دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

  دانشگاه های محل تحصیل

 • دکترا، طراحی کاربردی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران، 1384
 • فوق لیسانس، طراحی جامدات، دانشگاه علم و صنعت، ایران، 1371
 • لیسانس، مکانیک ماشینها، دانشگاه علم و صنعت، ایران، 1350

 

زمینه های تحقیقاتی 
 • Finite Element
 • Machine Design
 • Fracture Mechanics
 • Explosive Forming And Welding Of Sheet Metals

  اشتغال

 • عضو هیات علمی، دانشکده مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، از 1364 تا کنون

  ارائه دروس

 •   استاتیک
 •   مقاومت های 1و2و3
 •   پلاستیسیته
 •   روشهای انرژی
 •   تحلیل شکل دهی

  مقالات ژورنال (ISI و ISC)

  1-مطالعه تحلیلی وتجربی فرایند جوشکاری و شکل دهی انفجاری صفحات غیر هم جنس، نشریه بین المللی علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت شماره 4، 1385/12/12

  2- تحلیل تئوری وعددی صفحات غیر هم جنس تحت اثر شکل دهی انفجاری، مجله علمی- پژوهشی مواد پرانرژی،انجمن مواد پرانرژی ایران،26/8/86

 

 1. Analysis Experimental Study of Explosive Welding and Forming of Inhomogeneous Plates, International Journal of Engineering Science, Vol.17, no.4, 2006, pp.146-160 Iran University of Science & Technology
 2.  Analysis Experimental Study of Explosive Welding and Forming of Inhomogeneous Plates, International Journal of Engineering Science, Vol.17, no.4, 2006, pp.146-160 Iran University of Science & Technology, H. Bisadi , G.h.Liaghat, A.Darvizeh, H.Moslemi naeini .

 3. Theoretical and Numerical Analysis of Inhomogeneous Plates Affected by Explosive Forming ,Journal of Energetic Materials,Vol.2,No.1,Spring and Summer 2007,pp.59-

    H. Bisadi, H. Mehmannavaz.

 4. Metal Forming Process by Means of Gas Detonation, Journal of Research and Extension of Energetic Materias,Vol.4,No.2,Autumn and Winter 2008,pp77-85
 5.   Influence of Different Tapered Implants on Stress and Strain Distribution in Bone and Implant: A Finite Element Analysis, Journal of Periodontology & Implant Dentistry

 6.   M. Bagheripoor, H. Bisadi, Effects Of Rolling Parameters On Temperature Distribution In The Hot Rolling Of Aluminum Strips ,Applied Thermal Engineering, 31 (2011) 1556-1565

 7.   H. Bisadi, M. Khaleghi Meybodi, Experimental,numerical,and theoretical analysies of simultaataneus forming-welding of inhomogeneous plates,2011 225:

    Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science 2552 originally published online 27 September 2011

 8.   H Rezaei, M H Mirbeik and H Bisadi, Effect of rotational speeds on microstructure and mechanical properties of friction stir-welded aluminium alloy, 7075-T6

    Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science 2011 225: 1761 originally published online 21 June 2011

 9.   H R Rezaei Ashtiani, H Bisadi, and M H Parsa, Inhomogeneity of temperature distribution through thickness of the aluminium strip during hot rolling,PI MECH ENG C
  JMEC 225 (2011) 2938-2952.

 10. H.R,Rezaei Ashtiani , M.H. Parsa , H. Bisadi ,Effects of initial grain size on hot deformation behavior of commercial pure aluminum
  Materials and Design 42 (2012) 478 - 485
 11. Hosein Bisadi , Mehdi Rezazadeh Mohamadi , Hadi Miyanaji and Maryam Abdoli A Modification on ECAP Process by Incorporating Twist Channel ,Journal of Materials Engineering and Performance 22 (2013) 875-881
 12. Mahdi Bagheripoor ⇑, Hosein Bisadi , Application of artificial neural networks for the prediction of roll force and roll torque in hot strip rolling process , Applied Mathematical Modelling 37 (2013) 4593-4607
 13. H.Bisadi , M.Es'haghi , H. Rokni ,M. Ilkhani , Benchmark Solusion For Elevated Transverse Vibrayion Of Annular Reddy Plates , International Journal Of Mechanical Sciences 56 (2012) 35-49
 14. Rezaei Ashtiani , Parsa , H. Bisadi , Constitutive Equation For Elevated Temperature Flow Behavior Of Commercial Purity Aluminium ,Materials Science and Engineering A 545 (2012) 61-67
 15. H.Bisadi ,Tavakoli.A ,Tour Sangsaraki.M, The Influences Of Rotational And Welding Speeds On Microstructures And Mechanical Properties Of Friction Stir Welded Al5083 And Commercially Pure Copper Sheets Lap Joints,Materials and Design 43 (2013) 80-88
 16. H.R.Rezaei Ashtiani,H.Bisadi,Parsa.MH, Influence Of Thermomechanical Parameters On The HOt Deformation Behavior Of Aa1070, Journal Of Engineering Mechanical and Technology,Teransaction of the ASME Volume: 136 Issue: 1 Article number:011004 (2014)
 17. S.Shahraki,S.Khorasani,Y.Fotohi,H. Bisadi,Producing Of Aa5083/zro2 Nanocomposite By Frition Stir Processing(FSP),Metallurgical and Materials Transactions B: Process Metalluegy and Materials Processing Science (2013) Volum:44 Issue:6 Pages: 1546-1553
 18.   Y. Fotoohia, S. Rasaeea*, A. Askarib and H. Bisadia,Effect of transverse speed of the tool on microstructure and mechanical

    properties in dissimilar butt friction stir welding of al5083–copper sheets, Engineering Solid Mechanics 2 (2014) ***-***

 19.   H. Bisadi1, S. Rasaee2 *, M. Farahmand3, Thermal Analysis of Plunge Stage in Friction Stir Welding: Simulation and Experiment, International Journal of Basic Sciences & Applied Research. Vol., 2 (11), 968-975, 2013

    Available online at http://www.isicenter.org

 20.  Mohsen Motahari Nezhad1, Saeed Shahraki2, Hosein Bisadi2 و   NUMERICAL INVESTIGATION OF TURBULENT HEAT TRANSFER IN A  SUDDEN-EXPANSION FLUID FLOW , Indian Journal of Scientific Research.1(2) :47-53,2014

 21.                          مقالات ژورنال (علمی - ترویجی)

  1-فرآیند شکل دهی فلزات به کمک انفجار مخلوط گاز، علمی - ترویجی تحقیق و توسعه مواد پر انرژی،انجمن مواد پرانرژی ایران،18/12/87

 

  مقالات کنفرانس

  1-تحلیل جوشکاری و شکلدهی انفجاری صفحات غیر هم جنس،سیزدهمین همایش مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان،1384

  2- مطالعه تجربی جوشکاری و شکل دهی انفجاری صفحات غیر هم جنس، سیزدهمین همایش مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان،1384

  3- بررسی تاثیر اجزای مختلف کامپوند در ساخت لایه های لاستیکی جداره کامپوزیتی مخازن سوخت،سیزدهمین همایش مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان،1384

  4- مطالعه تحلیلی و تجربی تغییر شکل صفحات دو جنسی تحت اثر انفجارگاز، کنفرانس شکل دهی فلزات مهندسان مکانیک، 29/9/85

    5- مطالعه تحلیلی و عددی شکل دهی انفجاری صفحات دو جنسی،چهاردهمین همایش مهندسی مکانیک ،دانشگاه صنعتی اصفهان،1385

  6- اثر ضخامت متغیر زائده در فرآیند آهنگری قطعات نامتقارن، چهاردهمین همایش مهندسی مکانیک ،دانشگاه صنعتی اصفهان،1385

  7- ارزیابی طرح پیشنهادی جدید تعیین محدوده نرخ کرنش بر روی مواد، کنفرانس شکل دهی مواد و فلزات،دانشگاه تهران،18/2/85

  8-مطالعه تأثیر توأم هندسه تخریب و ترک لبه ای،بر تغییرات فاکتور شدت تنش مود های اول ودوم شکست وآنالیز مودال صفحه آلومینیومی با بهره گیری از روش المان محدود،پانزدهمین همایش مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیر کبیر،1386

  9- INVESTIGATIONS OF THE NEW METHOD TO DETERMINE THE MATERIALS BEHAVIOR AT A CERTAIN RANGES OF STRAIN RATES,

  10- بررسی مواد لانه‌زنبوری با ضریب پوآسون منفی با استفاده از روش انرژی، هوا و فضا دانشگاه صنعتی شریف،1/12/86

    11-REGENERATIVE CHATTER ANALYSIS IN TURNING PROCESS USING FREQUENCY RESPONSE CONTROL METHODS, MANUFACTURING ENGINEERING TIMCE 2007

  12- STUDY OF THE EFFECT OF SPARK ENERGY DISTRIBUTION SURFACE ON MRR IN THE ELECTRICAL DISCHARGE MASHINING, MANUFACTURING ENGINEERING TIMCE 2007

  مطالعه تحلیلی و تجربی تغییر شکل صفحات دو جنسی تحت اثر انفجارگاز13 1

  13-تولید ظروف الومینیومی گنبدی شکل در شکل دهی بدون قالب توسط انفجار گاز،چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران، دانشگاه صنعتی شریف،14/9/87

  14- بررسی اثرسطح مقطح توزیع انرژی جرقه بر دقت ابعادی در ماشینکاری تخلیه الکتریکی، نهمین کنفرانس ساخت وتولید ایران،13/12/87

  15 - Experimental and Numerical study of steel plates under a mixture of H2+O2 Detenation, INTERNATIONAL COMBUSTION SYMPOSIUM,october 9-10,2008,Sakarya TURKEY

  16-Finite element simulation of copper T-branch bulge forming using a solid bulging medium, International Conference on Automotive and Mechanical Engineering,Oslo 2009 ICAME 2009

  17 - تاثیر ناحیه جوش، نسبت ضخامت و پوشش سطحی بر قابلیت شکل پذیری ورق های فولادی جوش شده توسط لیزر، دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، آبان 1388

  18-Gas Detonation forming by a mixture of H2+O2 detonation, WCSET 2009 AMSTERDAM, September 23-25, 2009 Amsterdam

  19- بهبود میکرو ساختاری آلیاژ های آلومینیوم توسط فرایند ECAP ، دومین کنفرانس ملی ساخت و تولید دانشگاه ازاد نجف اباد،2/8/88

  20- تحلیل اجزاء محدود ایمپلنت دندان به روش ( HPT )، دومین کنفرانس ملی ساخت و تولید دانشگاه ازاد نجف اباد،2/8/88

  21-مطالعه عددی توزیع دمایی و تاریخچه حرارتی قطعه حین جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی لب به لب ورق های آلمینیوم، نهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران،20/11/88

  22- مطالعه تجربی اثر سرعت چرخشی در جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی( FSW ) بر خواص مکانیکی اتصال لب به لب آلیاژ آلومینیوم 7075-، نهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران،20/11/88

  23-مطالعه تجربی پارامترهای تاثیرگذار در جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی بر کیفیت جوش لب به لب آلومینیوم،دهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران،10/12/88

  24-مطالعه عددی تاثیر سرعت دورانی بر توزیع دمایی و کرنش پلاستیک حین نفوذ ابزار در جوش اصطکاکی نقطه ای دهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران،10/12/88

  25-طراحی دستگاه تولید دیسک مسی با ساختار نانوکریستال توسط فرآیند HPT ،دهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران،11/12/88

  26-مقایسه کرنش پلاستیکی اعمال شده توسط فرآیند‌های ECAP و HPT به روش المان محدود،دهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران،10/12/88

  27-پیش بینی مقدار سختی دیسک نانوکریستال حاصل از فرآیند HPT توسط شبکه فازی،دهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران،12/12/88

  28-طراحی و ساخت مخزن کامپوزیتی فشاربالا با لاینر پلیمری برای هواپیما،دهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران،11/12/88

  29-مطالعه پدیده نایکنواختی کرنش در فرآیند نورد داغ آلیاژهای آلومینیوم به کمک روش المان محدود،دهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران،10/12/88

  30-پیش بینی تغییرات دمایی در فرآیند نورد داغ تخت آلیاژهای آلومینیوم ،دهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران،11/12/88

  31-انتخاب روش مناسب اجزای محدود اولری- لاگرانژی در تحلیل فرآیند نورد گرم،دهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران،12/12/88

  32-شبیه سازی کامپیوتری رفتار حرارتی غلتک کاری در فرایند نورد داغ ورق های الومینیومی ،دهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران،11/12/88

  33-تحلیل فورجینگ دقیق چرخدنده های مارپیچی با محور موازی ،دهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران،12/12/88

  34-ساخت لوله های دوجداره آلومینیوم ومس به طریقه جوش انفجاری وبررسی رفتار موج فرایند، دهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران،11/12/88

  35- بررسی اثر اصطکاک بر روی فرآیند بالج فرمینگ لول ههای تی شکل به کمک ،دهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران،10/12/88

  تحلیل عددی و تجربی اثر هندسه قالب و قطعه بر روی فرآیند بالج فرمینگ لوله های ،دهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران،12/12/88

  36-تاثیر تغییر نسبت ضخامت بر خواص کششی و قابلیت شکل‌پذیری ورق‌های فولادی St14 جوش شده توسط لیزر

 

  انتشارات

  تالیف:

 • استاتیک و مقاومت مصالح
 • مقاومت مصالح جلد سوم

 

 طرح های تحقیقاتی

 •   وزارت صنایع و معادن (طرح های صنایع نوین)، 1388 تاکنون
دفعات مشاهده: 24574 بار   |   دفعات چاپ: 2519 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 293 بار   |   0 نظر

CAPTCHA
   
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان
School of Mechanical Engineering
Persian site map - English site map - Created in 0.12 seconds with 54 queries by YEKTAWEB 4652