آزمایشگاه کنترل

  بسمه تعالی

  AWT IMAGE

AWT IMAGE

  آزمایشگاه کنترل شامل پنج بخش می باشد: آزمایشگاه کنترل خطی، آزمایشگاه کنترل صنعتی، آزمایشگاه کنترل دیجیتال، آزمایشگاه ابزار­ دقیق و بخش آزمایشگاه تحقیقاتی. که در حال حاضر سه آزمایشگاه کنترل خطی و صنعتی و تحقیقاتی دایر می­باشد و آزمایشگاه کنترل دیجیتال و ابزار دقیق در حال راه اندازی است.

   AWT IMAGE 

    آزمایشگاه کنترل خطی

 AWT IMAGEAWT IMAGE

  آزمایشگاه کنترل صنعتی

 

  مدیر گروه کنترل : آقای دکتر­ محمد ­فرّ­خی

  سرپرست آزمایشگاه: خانم مهندس فرشته ­عباس ­عظیمی

  تعداد دانشجویان در هر گروه آزمایشگاه کنترل خطی : 10 نفر

  تعداد گروه معمول آزمایشگاه کنترل خطی در هفته در هر ترم : 8 گروه

  مدرس آزمایشگاه کنترل خطی : خانم مهندس فرشته ­عباس ­عظیمی

  همکاران آزمایشگاه کنترل خطی: دانشجویان ارشد و دکترا

  تعداد دانشجویان در هر گروه آزمایشگاه کنترل صنعتی: 12 نفر

  تعداد گروه معمول آزمایشگاه کنترل صنعتی در هفته در هر ترم: 1 الی 2 گروه

  مدرس آزمایشگاه کنترل صنعتی : آقای دکتر هومن سجادیان

  همکار آزمایشگاه کنترل صنعتی: خانم مهندس فرشته ­عباس­ عظیمی

 

آزمایشگاه کنترل 

فهرست آزمایشها در آزمایشگاه کنترل خطی

  سیستم­ها و وسایل موجود در بخشهای مختلف آزمایشگاه کنترل در جداول زیر آورده شده است. که در هر کدام توضیحات لازم داده شده است.

  آزمایشگاه کنترل خطی و صنعتی

  تعداد

  SERVO MOTOR MS150

  4

 PCS327

  5

  PT326

  5

  ROBOT HRA 933

  1

  PLC (MITSUBISHI 38-350)

  1

  OSCILLOSCOPE TDS 1002B

  4

  FUNCTION GENERATOR FG601

  6

  Level & Flow Process Rig

  1

  ****

  آزمایشگاه ابزار دقیق

  تعداد

pic   -   DIGITAL SERVO MOTOR (WORKSHOP)33-100

  1

  TRAFFIC LIGHT (MIC 957)

  2

  STEPPER MOTOR (MIC 954)

  2

  TK294

  1

  AUTOMOTIVE 42-001

  1

  POWER SUPPLY(PS 455)

  5

  MIC 931 (POWER SUPPLY)

  2

  ACM 349 (ANALOGUE COMPUTING MODULE)

  5

  FUNCTION GENERATOR TWG 501

  2

  **** 

  آزمایشگاه کنترل دیجیتال

  تعداد

  DIGITAL SERVO CONTROLLER DSC 153

  5

  ANALOGUE OUTPUT UNIT AO 153D

  5

  INCREMENTAL ENCODER IE 153A

  5

  QUADRATURE DECODER QD 153B

  5

  SAMPLE & HOLD UNIT (SH 150M)

  4

  PID UNIT (PID150Y)

  4

  SIMULATED RELAY UNIT (SR150G)

  4

  **** 

  بخش تحقیقاتی آزمایشگاه کنترل

  تعداد

  TWIN ROTOR 33-220

  1

  DIGITAL PENDULUM MECHANICAL UNIT(33-200)

  1

  X-Y PLOTTER

  3

  Levitation

  1

  Couple Tank

  1

  Ball & Plate

  1

  Mobile Robot (e-puck)

  6

  Manipulated Robot

  1

  Pan & Tilt

  1


دفعات مشاهده: 12957 بار   |   دفعات چاپ: 1862 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 141 بار   |   0 نظر