آزمایشگاه الکترونیک 1

AWT IMAGE
نام آزمایشگاه : آزمایشگاه الکترونیک 1
نوع آزمایشگاه : آموزشی
ظرفیت آزمایشگاه: 6 گروه دو نفره
مسئول آزمایشگاه: خانم مهندس حبیبی
شماره تماس آزمایشگاه: 2659
AWT IMAGE

آزمایش های قابل انجام:
تجهیزات آزمایشگاه:
مراجع پیشنهادی جهت تهیه پیش گزارش:

"طراحی مدارهای عملی الکترونیک"، جروم ای الکسی.
"مبانی الکترونیک "، دکتر سید علی میر عشقی.
"تحلیل و طراحی مدارهای الکترونیک"، مهندس تقی شفیعی.
"مبانی فیزیک ومدار الکترونیک"، دکتر روئین تن.

 آزمایشگاه مدارهای الکتریکی

نام آزمایشگاه : آزمایشگاه الکترونیک 1
نوع آزمایشگاه : آموزشی
ظرفیت آزمایشگاه: 6 گروه دو نفره
مسئول آزمایشگاه: خانم مهندس حبیبی
شماره تماس آزمایشگاه: 2659

  نام مسئول آزمایشگاه : دکتر توتونچیان

  شماره تماس آزمایشگاه : 5741

  

  

AWT IMAGE

 

  شرح مختصر آزمایشگاه :

  در این آزمایشگاها مبانی مهندسی مدارهای الکتریکی I و II طی آزمایش­های مختلفی، مورد تحلیل و بررسی قرار می­گیرد.

 

  آزمایش های قابل انجام :

  1- آشنایی با اجزاء مدار و قوانین حاکم بر آنها

  آشنایی با اجزاء مدار همچون مقاومت، سلف و خازن

  بررسی قانون ولتاژ

  بررسی قانون جریان کیرشهف

  بررسی قانون تقسیم ولتاژ و جریان

 

  2- بررسی مدار معادل تونن و نورتن

  آشنایی با مدار های معادل تونن و نورتن

  بررسی قضیه انتقال حداکثر توان

  بررسی قضیه تطبیق امپدانس

 

  3- مشاهده عملکرد سلف و خازن در موقعیت های مختلف

  مشاهده عملکرد سلف و خازن در جریان مستقیم

  مشاهده عملکرد سلف و خازن در جریان متناوب با فرکانس های مختلف

  آشنایی با مدار معادل سلف و خازن

 

  4- آشنایی با مدارات مرتبه اول

  مشاهده ثابت زمانی مدار

  بررسی عوامل موثر در تعیین ثابت زمانی

  بررسی پاسخ پله و پالس مدار

  مشاهده نحوه تغییر پاسخ پله با توجه به Rise Time در RC موازی و سری

 

  5- آشنایی با مدارات مرتبه اول

  بررسی پاسخ فرکانسی مدار مرتبه اول

  آشنایی با عملکرد مدارات مشتق گیر و عوامل موثر در آنها

  آشنایی با عملکرد مدارات انتگرال گیر و عوامل موثر در آنها

 

  6- آشنایی با مدارات مرتبه دوم

  تحلیل حالت گذرای مدار مرتبه دوم

  بررسی پاسخ پله مدار RLC سری و موازی

  مشاهده حالت میرایی

  مشاهده حالت نوسانی

  مشاهده حالت زیر میرایی

  

  7- آشنایی با مدارات مرتبه دوم

  عملکرد مدارات مرتبه دوم ( RLC سری ) در فرکانس­های مختلف

  چگونگی عملکرد مدارات مرتبه دوم ( RLC سری ) به عنوان صافی

  استخراج محل قطب­ها از روی پاسخ فرکانسی

 

  8- آشنایی با مدارات مرتبه دوم

  عملکرد مدارات مرتبه دوم ( RLC موازی ) در فرکانس­های مختلف

  چگونگی عملکرد مدارات مرتبه دوم ( RLC موازی ) به عنوان صافی

  استخراج محل قطب­ها از روی پاسخ فرکانسی

 

  9- بررسی مدارات تطبیق امپدانس

  آشنایی با تطبیق امپدانس

  تحیلیل تفاوت قضیه تطبیق امپدانس با قضیه انتقال حداکثر توان

  استخراج پاسخ فرکانسی مدارات تطبیق امپدانس

 

 

 

  فهرست تجهیزات آزمایشگاه :

  نام دستگاه

  تعداد

  فانکشن ژنراتور مدل SFG2120

  7

  مولتی متر دیجیتالی 5/3 رقمی

  7

  اسلیسکوپ آنالوگ دو کانال 20MHz

  7

  اسیلوسکوپ دیجیتال دو کانال 20MHz

  7

  منبع ولتاژ DC دوبل ترکینگ

  7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


آزمایش های قابل انجام: 
1. آشنایی با دستگاه های اندازه گیری
2. آشنایی با دیود
3. کاربرد یکسو سازی 
4. صافی های منبع تغذیه
5. استفاده از دیود در مدارهای شکل دهنده و چند برابر کننده ولتاژ
6. آشنایی با ترانزیستور
7. منحنی نگار
8. بررسی ترانزیستور در حالت های فعال ، قطع و اشباع
9. تقویت کننده امیتر مشترک
10. تقویت کننده کلکتور مشترک و بیس مشترک
11. کاربرد زوج دارلینگتون در مدارات
12. استفاده از دیود زنر در تثبیت کننده های ولتاژ تجهیزات آزمایشگاه: 
• اسیلوسکوپ 40M
• منبع تغذیع DC ولتاژ پایین
• منبع تغذیه DC ولتاژ بالا
• سیگنال ژنراتور
• کرو تریسر
• مولتی متر
• بردبرد مراجع پیشنهادی جهت تهیه پیش گزارش:
• "طراحی مدارهای عملی الکترونیک"، جروم ای الکسی.
• "مبانی الکترونیک "، دکتر سید علی میر عشقی.
• "تحلیل و طراحی مدارهای الکترونیک"، مهندس تقی شفیعی.
• "مبانی فیزیک ومدار الکترونیک"، دکتر روئین تن.


دفعات مشاهده: 49879 بار   |   دفعات چاپ: 3636 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 115 بار   |   0 نظر