کتب ترجمه یا تألیف شده توسط اعضای هیأت علمی دانشکده


# عنوان کتاب مولف ناشر تاریخ انتشار ارسال کننده
 1   اصول نانوتکنولوژی   دکتر مسعود هاشمی      1388   mateng   
 2   عکاسی رنگی، گذشته، حال و آینده   دکتر علیرضا میرحبیبی (ترجمه)      1383   mateng   
 3   روشهای تجزیه و کنترل کیفیت مواد اولیه و فرآورده های صنایع شیمیایی   دکتر علیرضا میرحبیبی      1383   mateng   
 4   شیمی عمومی- کاربردی   دکتر علیرضا میرحبیبی      1383   mateng   
 5   استانداردهای رنگدانه های غیرالی صنعتی   دکتر علیرضا میرحبیبی      1384   mateng   
 6   روشهای تجزیه و کنترل کیفیت مواد اولیه و فرآورده های صنایع شیمیایی(جلددوم)   دکتر علیرضا میرحبیبی      1384   mateng   
 7   فرمولبندی وروش تهیه محصولات شیمیایی طبیعی   دکتر علیرضا میرحبیبی      1384   mateng   
 8   بیوتکنولوژی ژئوشیمی زیست محیطی و مدیریت پسابها ( جلد اول پسابهای معدنی)   دکتر علیرضا میرحبیبی      1384   mateng   
 9   روشهای پیشرفته شکل دادن شیشه های رنگی   دکتر علیرضا میرحبیبی       1385   mateng   
 10   روشهای شناسایی و آنالیز مواد    دکتر فرهاد گلستانی فرد       1392   mateng   
صفحه 1 از 8
اولین
قبلی
1
 
برگشت به صفحه اول گنجینه کتاب‌ | معرفی كتاب | جستجوی كتاب‌