album album 1/10 album
album
10
Slower
Faster
دیدار با جانبازان آسایشگاه ثارالله -3 album

به دیدار یادگارانی رفتیم که ۳۰ سال است روی تخت بیمارستان آرام گرفته‌اند و کوچک‌ترین مشکل‌شان زخم بستری است که سالیان متمادی مهمان‌شان است.

آسایشگاه جانبازان ثارالله، میزبان جانبازان قطع نخاعی است كه جان خود را بر کف نهاده بودند و برای دفاع از ناموس ملت از هیچ تلاشی دریغ نکرده‌اند. اینان مردانی هستند که از قافله شهدا جا مانده‌اند و در حسرت شهادت، بی‌تابی می‌کنند.

[امور دانشجویان شاهد و ایثارگر ] [فهرست آلبوم‌ها ]