album album 1/8 album
album
10
Slower
Faster
دیدار با جانبازان آسایشگاه ثارالله-2 album

دیدار با جانبازان آسایشگاه ثارالله همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر

جانبازان مظهر گذشت و نمونه های برجسته و بزرگی از ایثار و فداکاری هستند.

(مقام معظم رهبری)

جمعی از دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه علم و صنعت ایران به همراه مدیر دفتر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه علم و صنعت ایران (آقای دکتر رهبر) و مسئولین دفتر روز چهارشنبه سوم خرداد ماه همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر به دیدار جانبازان آسایشگاه ثارالله رفتند.

[امور دانشجویان شاهد و ایثارگر ] [فهرست آلبوم‌ها ]