album album 1/9 album
album
10
Slower
Faster
دیدار با جانبازان آسایشگاه ثارالله album

جمعی از دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه علم و صنعت ایران به همراه مدیر دفتر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه علم و صنعت ایران (آقای دکتر رهبر) و مسئولین دفتر روز چهارشنبه سوم خرداد ماه همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر به دیدار جانبازان آسایشگاه ثارالله رفتند.
[امور دانشجویان شاهد و ایثارگر ] [فهرست آلبوم‌ها ]