خوابگاه دانشجویی- خوابگاه داخل
تماس با مسئول خوابگاه داخل

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

 تماس با مسئول خوابگاه

AWT IMAGE

نام و نام خانوادگی

شماره تماس مستقیم

شماره داخلی

پست الکترونیکی


حسنقلی لطیفی
سرپرست
۷۷۲۴۰۴۵۸ ۷۳۲۲۷۹۳۰

آدرس : نارمک - فرجام - خیابان ملک لو - دانشگاه علم و صنعت

 کد پستی:  ۱۶۸۴۶۱۳۱۱۴

AWT IMAGE

TOP


نشانی مطلب در وبگاه خوابگاه دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find-98.13309.30163.fa.html
برگشت به اصل مطلب