دانشکده فناوری های نوین- دانشکده های مشابه بین المللی
دانشکده های مشابه بین المللی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  دانشکده‌های مشابه بین المللی

  معرفی برخی دانشکده‌ها، انستیتوها و دپارتمان‌های چند محوره در نقاط مختلف جهان با رویکرد علوم و فناوری­‌های نوین

  کشور

  عنوان دانشگاه/ موسسه

  عنوان دانشکده/ گروه

  زیرگروه یا موضوعات کاری

  کانادا

  کالج آلگونکوئین

  Algonquin College

  دانشکده فناوری پیشرفته

  School of Advanced Technology

  فناوری اطلاعات، شبکه/ لیزر و فوتونیک/ زیست فناوری/ فناوری سیستمهای رایانه‌ای شاخه امنیت/ ...

  ژاپن

  انستیتوی علوم و فنون پیشرفته ژاپن

  Japan Advanced Institute of Science and Technology

  دانشکده علوم دانشی/ دانشکده علوم اطلاعاتی/ دانشکده علم مواد و تعداد زیادی مرکز تحقیقاتی

  ژاپن

  انستیتوی ملی علم و فناوری پیشرفته صنعتی

  National Institute of Advanced Industrial Science and Technology

  دپارتمان انرژی و محیط زیست

  دپارتمان علوم زیستی و زیستا‌فناوری

  دپارتمان فناوری اطلاعات و عوامل انسانی

  دپارتمان مواد و شیمی

  دپارتمان الکترونیک و ساخت

  دپارتمان مطالعات جغرافیایی ژاپن

  کره جنوبی

  انستیتوی علوم و فنون پیشرفته کره

  Korean Advanced Institute of Science and Technology

  کالج علوم طبیعی

  · دپارتمان فیزیک

  · دپارتمان علوم ریاضی

  · دپارتمان شیمی

  · دپارتمان علم و فناوری نانو

  کالج علوم و مهندسی زیستی

  · دپارتمان علوم زیستی

  · دپارتمان علم و مهندسی پزشکی

  کالج مهندسی

  · دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا

  · دانشکده مهندسی برق

  · دانشکده مهندسی رایانه

  · دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

  · دانشکده مهندسی بیو و مغز

  · دانشکده مهندسی شیمی و بیومولکولی

  · دانشکده مهندسی مواد

  · دانشکده مهندسی هسته‌ای

  کالج علوم انسانی

  کالج مدیریت و تجارت

  ژاپن

  دانشگاه توکوشیما

  Tokushima University

  دانشکده تحصیلات تکمیلی علوم و فنون پیشرفته

  Graduate School of Advanced Science & Technology

  بخش سازه های هوشمند و مهندسی مکانیک

  بخش مهندسی زیستی و مهندسی مواد

  آمریکا

  کالج جنوب غربی میشیگان

  Southwestern Michigan College

  دانشکده فناوری پیشرفته

  School of Advanced Technology

  فناوری خودور

  فناوری مکاترونیک/ روبوتیک و اتوماسیون

  فناوری صنعتی

  فناوری تولید دقیق

  ...

  انگلستان

  دانشگاه آکسفورد

  Oxford University

  پارک علم و فناوری بگبروک

  Begbroke Science Park

  علوم زیستی، ژن و بیولوژی

  محاسبات داده و انرژی

  مواد پیشرفته و نانوفناوری

  تولید، مهار و ذخیره سازی انرژی

  تحقیق و توسعه خودرو

  ژاپن

  دانشگاه تحصیلات تکمیلی مطالعات پیشرفته

  Graduate University for Advanced Studies

  دانشکده علوم پیشرفته ( School of Advanced Sciences )

  · دپارتمان مطالعات تکاملی و بیوسیستمها

  دانشکده علوم چند منظوره ( School of Multidisciplinary Sciences )

  · دپارتمان علوم آماری

  · دپارتمان علوم قطبی

  · دپارتمان انفورماتیک

  ژاپن

  دانشگاه توکیو

  The University of Tokyo

  دانشکده تحصیلات تکمیلی مطالعات بین رشته ای اطلاعات

  School of Interdisciplinary Information Studies

  ترکیه

  دانشگاه مدیترانه شرقی

  Eastern Mediterranean University

  انستیتوی فناوری پیشرفته و تحقیق و توسعه

  برخی از سرفصل‌های تحقیقاتی عبارتند از:

  انرژی‌های تجدیدپذیر

  خودروی خورشیدی

  مدارات مجتمع مایکروویو

  عبور داده و تصویر

  رباتیک و کنترل هوشمند

  آلودگی محیط زیست و ایمنی بشری

  ...

  ایرلند

  انستیتوی صنعتی دوبلین

  Dublin Institute of Technology

  دانشکده فناوری‌های چندمنظوره

  School of Multidisciplinary Technologies

  محاسبات کاربردی برای فناوران

  مدلسازی ساخت اطلاعات

  هند

  انستیتوی ملی علوم و فنون چندمنظوره

  National Institute for Interdisciplinary Science and Technology

  فراوری‌های کشاورزی و محصولات طبیعی

  زیست‌ فناوری

  علم و فناوری شیمیایی

  علم و فناوری مواد

  مهندسی فرآیند و فناوری محیط زیست

  هند

  انستیتوی فناوری‌های پیشرفته دفاعی

  Defence Institute of Advanced Technology

  دپارتمان مهندسی هوافضا

  دپارتمان مهندسی مواد

  دپارتمان مهندسی رایانه

  دپارتمان مهندسی الکترونیک

  دپارتمان مهندسی مکانیک

  دپارتمان علم و مهندسی زیستی

  شیمی / ریاضی / فیزیک

  چین

  انستیتوی فناوری‌های پیشرفته شنزن

  Shenzhen Institute of Advanced Technology

  مرکز سیستمهای بیومیمتیک

  مرکز مواد پیشرفته

  مرکز الکترونیک خودرو

  مرکز فناوری و مهندسی اپتوالکترونیک

  مرکز فوتوولتائیک و انرژی خورشیدی

  مرکز برهمکنش انسان و رایانه

  ...

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فناوری های نوین:
http://www.iust.ac.ir/find-94.14686.40186.fa.html
برگشت به اصل مطلب