دانشکده فناوری های نوین- دانشکده های مشابه داخل کشور
دانشکده های مشابه داخل کشور

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  دانشکده‌های مشابه داخل کشور

  با رویکرد مشابه در حال حاضر در سایر دانشگاه­‌های کشور نیز دانشگاه‌هایی با همین عنوان شکل گرفته است که از آن جمله می­‌توان به دانشگاه‌های زیر اشاره نمود:

  · دانشکده علوم وفنون نوین دانشگاه تهران

  · دانشکده مهندسی انرژی و فناوری‌های نوین شهید بهشتی

  · دانشکده فناوری‌های برتر دانشگاه شهید مدرس

  · دانشکده فناوری نانو دانشگاه صنعتی اصفهان

  · دانشکده علوم و فناوری‌های نوین اصفهان

  · دانشکده مهندسی فناوری‌های نوین دانشگاه تبریز

  · دانشکده فناوری‌های نوین دانشگاه شیراز

  · دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

  · دانشکده فناوری‌های نوین دانشگاه صنعتی کرمانشاه

  · دانشگاه فناوری‌های نوین سبزوار

  · دانشگاه مهندسی فناوری‌های نوین قوچان

  · دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل

  البته این رویکرد منحصر به ایران نیست و در دانشگاه‌های مختلف دنیا دانشکده‌هایی با همین عنوان و یا عنوان­‌های مشابه در حال فعالیت می­‌باشند.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فناوری های نوین:
http://www.iust.ac.ir/find-94.14685.40218.fa.html
برگشت به اصل مطلب