دانشکده فناوری های نوین- شرح خدمات واحد سازمانی
شرح خدمات واحد سازمانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1392/10/17 | 

  شرح خدمات واحد سازمانی:

    دانشکده فناوری‌های نوین دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده‌ای فرا رشته‌ای است که در زمینه­‌های تخصصی زیر فعالیت می‌نماید.

  · مهندسی فضایی - گرایش فناوری ماهواره

  · مهندسی سیستم‌های انرژی – گرایش انرژی و محیط زیست

  · مهندسی نانو فناوری – گرایش نانو مواد

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فناوری های نوین:
http://www.iust.ac.ir/find-94.12982.28889.fa.html
برگشت به اصل مطلب