دفتر استعدادهای درخشان- مدیر دفتر استعدادهای درخشان
مدیر دفتر استعداهای درخشان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/7/7 | 
AWT IMAGE   نام و نام خانوادگی: علی غفاری نژاد
  رتبه علمیدانشیار
   تلفن دفتر استعداد های درخشان:  73225580
     پست الکترونیکی
Ghaffarinejad@iust.ac.ir
    آدرسدانشکده شیمی ، دانشگاه علم و صنعت ایران، نارمک، تهران، ایران
 
    صفحه الکترونیکی: http://chemistry.iust.ac.ir/content/40674/
 
جهت آشنایی بیشتر با مدیر دفتر استعدادهای درخشان اینجا را کلیک نمایید 
جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی مربوط به دفتر استعدادهای درخشان به آدرس http://gto.iust.ac.ir مراجعه نمایید.
نشانی مطلب در وبگاه دفتر استعدادهای درخشان:
http://www.iust.ac.ir/find-92.17539.54079.fa.html
برگشت به اصل مطلب