دفتر استعدادهای درخشان- آرشیو اخبار
استخدام فارغ التحصیلان ممتاز بدون برگزاری آزمون

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/11/28 | 
اطلاعیه نیروگاه اصفهان جهت استخدام فارغ التحصیلان ممتاز بدون برگزاری آزمون برای مشاغل کارشناسی
نشانی مطلب در وبگاه دفتر استعدادهای درخشان:
http://idea.iust.ac.ir/find-92.13574.59263.fa.html
برگشت به اصل مطلب