پردیس شماره 2- اطلاعات تماس دانشکده ها
اطلاعات تماس با دانشکده ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۶/۱۳ | 

  اطلاعات تماس با مسئولان دانشکده ها

  دانشجویان گرامی پردیس دانشگاهی جهت برقراری ارتباط با مسئولان دانشکده های خود می توانند مطابق جدول زیر اقدام نمایند.

   

  دانشکده

  مسئول

  نام

  شماره تماس

  پست الکترونیکی

  مهندسی برق

  مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده

  دکتر دلیری

  ۷۳۲۲۵۷۳۸

 daliri@iust.ac.ir

  کارشناس مسئول

  خانم نوروزی

  73225749

  noroozia@iust.ac.ir

  مهندسی شیمی

  معاون آموزشی دانشکده

  خانم دکتر فیضی

  2727

 feyzi@iust.ac.ir

  کارشناس مسئول

  آقای بیگی

  6364

  beygim@iust.ac.ir

  مهندسی کامپیوتر

  مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده

  دکتر جاهد مطلق

  73225306

  jahedmr@iust.ac.ir

  کارشناس مسئول

  خانم کریمی

  73225327

  karimi@iust.ac.ir

  مهندسی مکانیک

  مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده

  دکتر حبیب نژاد

  73228904

  hkorayem@iust.ac.ir

  کارشناس مسئول

  خانم اصغری

  73228990

  Lasghari@iust.ac.ir

  مهندسی عمران

  مدیر تحصیلات تکمیلی

  دکتر بروجردیان

  73228158

  Broujerdian@iust.ac.ir

  کارشناس مسئول

  خانم حجتیان

  6196

  hojatianz@iust.ac.ir

  خانم بازیان

  6199

  bazianm@iust.ac.ir

  معماری و شهرسازی

  معاون آموزشی دانشکده

  دکتر مسدد

  73228236

  h_mosaddad@iust.ac.ir

  کارشناس مسئول

  آقای ملوندی

  3207

  malvandi@iust.a

  مهندسی صنایع

  معاون آموزشی دانشکده

  دکتر یعقوبی

  73225053

yaghoubi@iust.ac.ir

  کارشناس مسئول

  خانم هادیان

  73225080

  hadianj@iust.ac.ir

  مهندسی پیشرفت

  معاون آموزشی دانشکده

  دکتر بنیادی

  73225050

  bonyadi@iust.ac.ir

  کارشناس مسئول

  آقای خدایاری

  73225097

  khodayariamin@iust.ac.ir 

  برای تماس با شماره های 4 رقم ی،‌ابتدا شماره 50-77240540 را شماره گیری نمائید.

نشانی مطلب در وبگاه پردیس شماره 2:
http://idea.iust.ac.ir/find-90.14102.34030.fa.html
برگشت به اصل مطلب