پردیس شماره 2- شرایط پذیرش
شرایط پذیرش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/10/2 | 

  دوره های آموزشی

  فعالیت‌های آموزشی پردیس شماره 2 دانشگاه علم و صنعت ایران مطابق مصوبه شورای گسترش آموزش عالی مورخ 18/4/90 که با اجرای رشته های دایر در مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاههای معتبر دولتی وابسته به وزارت متبوع موافقت بعمل آورده (ابلاغیه شماره 90401/ 22 مورخ 5/6/90) در قالب تمامی مقاطع (کارشناسی، کارشناسی ارشد، و دکتری) ، و رشته/ گرایشهای دایر در پردیس مادر به شیوه های موجود (حضوری، نیمه حضوری و مجازی) می باشد که با توجه به منحصر به فرد بودن برخی رشته ها از جمله راه‌آهن و خودرو در سطح منطقه، فعالیت پردیس شماره 2 دانشگاه در این رشته ها دارای مزیت های نسبی فراوان می باشد.

  · تاکید اصلی در ارایه دوره های تحصیلات تکمیلی و در دوران راه اندازی بر رشته/گرایشهای خاص مانند صنایع، کامپیوتر، معماری، برق، مکانیک، عمران و مهندسی شیمی که دانشگاه علم و صنعت ایران مزایای نسبی در سطح منطقه دارد می باشد.

  · ارایه دوره ها بصورت نیمه حضوری و مجازی این امکان را فراهم ساخته تا با تاسیس دفاتری دردیگر کشورها به صورت موثر حضور بین المللی دانشگاه را گسترش داد.

  · دوره های تحصیلات تکمیلی بصورت آموزش حضوری برگزار می شود.

  · در برخی رشته/گرایشهای کارشناسی ارشد که ارایه دوره به صورت آموزش محور ( Master of Engineering ) با استقبال روبرو است، جهت تنوع بخشی دوره های آموزشی در پردیس شماره 2 دانشگاه علم و صنعت ایران اجرا می گردد.

  قوانین و مقررات آموزشی

  پردیس شماره 2 از نظر قوانین و مقررات تابع نظام آموزشی عالی کشور و دانشگاه علم و صنعت ایران است.


جدید *****
 

شهریه ورودی های 98


مقطع کارشناسی ارشد
 

شهریه ثابت هر نیمسال (ریال) شهریه متغییر به ازای هر واحد (ریال)
دروس نظری دروس عملی سمینار و پایان نامه دروس جبرانی نظری دروس جبرانی عملی
37.000.000 4.500.000 5.500.000 7.000.000 3.000.000 3.700.000


مقطع دکتری
 

شهریه ثابت هر نیم سال (ریال) شهریه متغییر به ازای هر واحد (ریال)
دروس نظری دروس عملی سمینار و پایان نامه
81.000.000 4.500.000 5.500.000 10.000.000


شهریه ورودیهای 97

مقطع کارشناسی ارشد 97

شهریه ثابت هر نیمسال (ریال) شهریه متغییر به ازای هر واحد (ریال)
دروس نظری دروس عملی سمینار و پایان نامه دروس جبرانی نظری دروس جبرانی عملی
34.000.000 4.100.000 5.000.000 6.480.000 2.700.000 3.400.000


مقطع دکتری 97
 

شهریه ثابت هر نیم سال (ریال) شهریه متغییر به ازای هر واحد (ریال)
دروس نظری دروس عملی سمینار و پایان نامه
74.000.000 4.100.000 5.000.000 9.400.000شهریه ورودیهای 96

مقطع کارشناسی ارشد


 

  شهریه ثابت هر نیمسال (به ریال)

  شهریه متغییر به ازای هر واحد (به ریال)

  دروس نظری

  دروس عملی

  سمینار و

پایان نامه

  دروس جبرانی نظری

  دروس جبرانی عملی

  31.500.000

  3.800.000

  4.700.000

  6.000.000

  2.500.000

  3.150.000

مقطع دکتری

  

  شهریه ثابت هر

نیمسال (به ریال)

  شهریه متغییر به ازای هر واحد (به ریال)

  دروس نظری

  دروس عملی

  سمینار و پایان نامه

  69.000.000

  3.630.000

  4.537.000

  8.712.000

  شهریه ورودیهای 94 و 95

  شهریه دوره کارشناسی ارشد  94 و95

  شهریه ثابت هر نیمسال (به ریال)

  شهریه متغییر به ازای هر واحد (به ریال)

  دروس نظری

  دروس عملی

  سمینار و

پایان نامه

  دروس جبرانی نظری

  دروس جبرانی عملی

  27.500.000

  3.300.000

  4.125.000

  5.280.000

  2.200.000

  2.750.000

  شهریه دوره دکتری 94 و 95

  

  شهریه ثابت هر

نیمسال (به ریال)

  شهریه متغییر به ازای هر واحد (به ریال)

  دروس نظری

  دروس عملی

  سمینار و پایان نامه

  62.700.000

  3.300.000

  4.125.000

  7.920.000

  ================================================================================= 

  شهریه دوره های آموزشی (ورودی های قبل از 93)

  ردیف

  مقطع

  شهریه ثابت

  ترمی

  شهریه متغییر به

  ازای هر واحد نظری

  شهریه سمینار و

  پایان نامه به ازای هر واحد

  شهریه دروس

  جبرانی به ازای

  هر واحد عملی

  شهریه متغییر

  به ازای هر واحد عملی

  شهریه

  دروس جبرانی

  1

  کارشناسی ارشد

  دو میلیون و صد هزار تومان

  دویست و پنجاه هزار تومان

  چهارصد هزارتومان

دویست و پنجاه هزار تومان

  سیصد و دوازده هزار

  و پانصد تومان

  دویست هزار تومان

  2

  دکتری

  چهار میلیون و هشتصد هزار تومان

  دویست و پنجاه هزار تومان

  ششصد هزار تومان

  سیصد و دوازده هزار

  و پانصد تومان

  ------

  شهریه ورودی های 93

 

  ردیف

  مقطع

  شهریه ثابت

  ترمی

  شهریه متغییر به

  ازای هر واحد نظری

  شهریه سمینار و

  پایان نامه به ازای هر واحد

  شهریه دروس

  جبرانی به ازای

  هر واحد عملی

  شهریه متغییر

  به ازای هر واحد عملی

  شهریه

  دروس جبرانی

  1

  کارشناسی ارشد

  دو میلیون و پانصد هزار تومان

  سیصد هزار تومان

  چهار صد و هشتاد هزارتومان

  دویست و پنجاه هزار تومان

  سیصد و هفتاد و پنج هزار تومان

  دویست هزار تومان

  2

  دکتری

  پنج میلیون و هفتصد هزار تومان

  سیصد هزار تومان

  هفتصد و بیست هزار تومان

  -

  سیصد و هفتاد و پنج هزار تومان

  ------

  تبصره:

  به منظور جذب افراد مستعد و توانمند از سراسر جهان و ایجاد اعتبار در سازمان های بین المللی از جمله سازمان کنفرانس اسلامی، آیسسکو و فدراسیون دانشگاه های جهان اسلام، اعطاء بورس کامل، معاف از شهریه و یا کمک هزینه زندگی با هماهنگی سازمانهای فوق‌الذکر و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری امکان‌پذیر خواهد بود.

نشانی مطلب در وبگاه پردیس شماره 2:
http://idea.iust.ac.ir/find-90.12656.26850.fa.html
برگشت به اصل مطلب