پردیس شماره 2- اخبار و اطلاعیه ها
جدول زمانبندی ثبت نام ورودی های جدید کارشناسی ارشد 98

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۱۷ | 
جدول زمانبندی ثبت نام ورودی های جدید مقطع کارشناسی ارشد سال 98 پردیس دانشگاهیبه اطلاع پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد پردیس دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت ایران میرساند ثبت نام در روزهای یکشنبه و دوشنبه 24 و 25 شهریور ماه طبق جدول زمانبندی اعلام شده در متن این خبر در محل مجتمع فرهنگی امام خمینی (ره) دانشگاه علم و صنعت ایران به آدرس: تهران - میدان رسالت - خیابان دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشگاه علم و صنعت ایران - درب شماره 9 (درب مجتمع فرهنگی امام خمینی (ره) انجام خواهد شد.
زمان ساعت عناوین رشته گرایشها

یکشنبه 98/6/24

صبح

8:30 الی 12
 
مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها
مهندسی صنایع - سیستم های کلان
مهندسی صنایع - لجستیک وزنجیره تامین
مهندسی صنایع - مدیریت مهندسی
مهندسی مکانیک - ساخت وتولید
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی  
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
مهندسی پزشکی - بیومکانیک
مهندسی خودرو- قوای محرکه خودرو
مهندسی خودرو- طراحی سیستم های دینامیکی خودرو
مهندسی خودرو- سازه بدنه خودرو

یکشنبه 98/6/24

عصر

14 الی 17
مهندسی عمران - سازه
مهندسی عمران - زلزله
مهندسی عمران - ژئوتکنیک
مهندسی عمران - سواحل -بنادروسازه های دریایی
مهندسی عمران - مدیریت ساخت
مدیریت فناوری اطلاعات - کسب وکارالکترونیک
مدیریت تکنولوژی - نواوری تکنولوژی
مدیریت تکنولوژی - سیاست های تحقیق وتوسعه
کارافرینی - کسب وکارجدید
مدیریت کسب وکار- استراتژی
مدیریت کسب وکار- بازاریابی
دوشنبه 98/6/25
 

صبح

8:30 الی 12
شیمی- شیمی الی
شیمی- شیمی تجزیه
نانوشیمی
مهندسی سیستم های انرژی انرژی ومحیطزیست
مهندسی هوافضا- فناوری ماهواره
نانوفناوری- نانومواد
طراحی شهری
مهندسی معماری- مسکن
مهندسی معماری - پایداری
مهندسی معماری - فناوری
مرمت واحیای ابنیه وبافت های تاریخی - حفاظت ومرمت میراث
مرمت واحیای ابنیه وبافت های تاریخی - حفاظت ومرمت میراث معماری
طراحی صنعتی
دوشنبه 98/6/25

عصر

14 الی 17
مهندسی کامپیوتر- نرم افزا
مهندسی کامپیوتر- شبکه های کامپیوتری
مهندسی برق - سیستم های الکترونیک دیجیتال
مهندسی برق - سیستم های قدرت
مهندسی برق - مخابرات سیستم
مهندسی برق – کنترل
مهندسی پزشکی – بیوالکتریک
مهندسی شیمی - فرایندهای جداسازی
مهندسی شیمی - طراحی فراینداموزش زبان انگلیسی  
نشانی مطلب در وبگاه پردیس شماره 2:
http://idea.iust.ac.ir/find-90.12635.57399.fa.html
برگشت به اصل مطلب