پردیس شماره 2- مدیریت آموزش
معرفی مدیر آموزش

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  معرفی مدیر آموزش

 

خانم نیره عبداللهی

  زمان مراجعه

  پست الکترونیک

  آدرس

  روزهای شنبه تا چهارشنبه

  Campus۲iust.ac.ir

  دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده فناوری های نوین- طبقه همکف – دفتر مرکزی پردیس دانشگاهی

نشانی مطلب در وبگاه پردیس شماره 2:
http://www.iust.ac.ir/find-90.12628.35730.fa.html
برگشت به اصل مطلب