دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری- اخبار
انتخاب غرفه دانشگاه علم و صنعت ایران به عنوان غرفه‌ی برتر نمایشگاه از طرف ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/9/26 | 
جهت مشاهده خبر کلیک کنید
نشانی مطلب در وبگاه دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find-9.6298.69434.fa.html
برگشت به اصل مطلب