دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری- اخبار
برگزاری نهمین و دهمین نشست تخصصی تعاملات صنعتی دانشگاه با گروه مپنا

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/4/7 | 
جهت مشاهده خبر کلیک کنید
نشانی مطلب در وبگاه دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find-9.6298.67679.fa.html
برگشت به اصل مطلب