دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری- اخبار
معرفی دو طرح صنعتی دانشگاه در کتاب «طرح های صنعتی برگزیده دانشگاه ها و پژوهشگاه های ۱۴۰۰ کشور»

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/1/31 | 
جهت مشاهده خبر کلیک کنید
نشانی مطلب در وبگاه دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find-9.6298.66904.fa.html
برگشت به اصل مطلب