دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری- پرسنل
همکاران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/7/28 | 
دفتر مدیریت               اکبر نجار                  مسئول دفتر ۲۳۰۴
۲۳۰۵
۷۷۲۴۰۴۴۲
۷۷۲۴۰۴۴۸
najaryiust.ac.ir
مهدی گلی مسئول بایگانی و پشتیبانی ۲۳۰۴
۲۳۰۵
۷۷۲۴۰۴۴۲
۷۷۲۴۰۴۴۸
mgoliiust.ac.ir
اداره برنامه ریزی و نظارت مریم فروتن سرپرست اداره برنامه ریزی و نظارت ۲۳۰۳ ۷۷۲۴۰۴۴۸ mforoutaniust.ac.ir
رها معین         الدینی کارشناس کنترل پروژه ۲۳۷۳ ۷۷۲۴۰۷۱۹ r_moeinediniAWT IMAGEiust.ac.ir
مریم عظیمی کارشناس مسئول سایت و کارشناس واحد دانش آموختگان ۲۳۶۷ ۷۷۴۹۱۱۹۲ azimimAWT IMAGEiust.ac.ir
مهری میرزایی کارشناس نماد (نمایشگاه دستاوردهای دائمی) ۲۳۵۲ mirzaeiiust.ac.ir
آقای کبیر بیاتی کارشناس ارشد بیمه و کارآموزی، رابط خبری ۲۳۷۲ kabirbayatiaAWT IMAGEiust.ac.ir
سرباز وظیفه پیمان کوهی سرباز بخش برنامه ریزی peyman۸۸۰۱۴۱۰۴yahoo.com
اداره مالی و حقوقی معصومه انصاری سرپرست اداره حقوقی و مالی ۲۳۱۳ ۷۷۲۴۰۴۴۲ ansarimAWT IMAGEiust.ac.ir AWT IMAGE
الهام اسلامی کارشناس مالی ۲۳۶۶ ۷۷۲۴۰۴۴۸ eslamiAWT IMAGEiust.ac.ir
زینب گرمابی کارشناس مالی garmabiziust.ac.ir
حامد مژدهی کارشناس مالی Mozhdehiiust.ac.ir
سینا حکیمی سرباز بخش مالی حقوقی sina_hakimiarch.iust.ac.ir
مرحومه ستاره یعقوبی کارشناس مسئول قراردادها
مقداد مقدم کارشناس حقوقی ۲۳۶۵ ۷۷۲۴۰۴۴۸ meghdadmoghaddamiust.ac.ir
لیلا محمدعلیزاده کارشناس حقوقی l_malizadehiust.ac.ir
اداره توسعه ارتباطات صنعتی  اسداالله رحمانی سرپرست اداره توسعه ارتباطات صنعتی ۲۳۷۹ ۷۷۲۴۱۰۴۱ a_rahmaniiust.ac.ir
 زهرا کرابی کارشناس دفاتر تعاملات با شهرداریها، صنایع ریلی،مپنا و حوزه برق وزارت نیرو ۲۳۵۹ zahrakarabiAWT IMAGEiust.ac.ir
فاطمه زیوری کارشناس دفاتر آب و فاضلاب، محیط زیست، راه و شهرسازی ۷۷۲۴۰۹۱۴ f_zivaryiust.ac.ir
زینب محمد بیگی کارشناس دفاتر تعاملات با وزارت دفاع، وزارت صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری ۲۳۵۸ ۷۷۲۴۰۴۴۲ beigi_zAWT IMAGEiust.ac.ir AWT IMAGE
فرزانه شاملو کارشناس تعاملات با وزارت نفت ۲۳۶۲ ۷۷۲۴۱۳۲۴ shamloofAWT IMAGEiust.ac.ir
سرباز وظیفه پویا پویایی سرباز بخش توسعه p.pouyaeigmail.com
نشانی مطلب در وبگاه دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری:
http://www.iust.ac.ir/find-9.440.46930.fa.html
برگشت به اصل مطلب