قطب علمی معماری اسلامی- تفاهم نامه با مراکز اجرایی
تفاهم نامه با اجلاس جهانی شهر اسلامی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
تفاهم نامه همکاری با اجلاس جهانی شهر اسلامی و قطب علمی معماری اسلامی از تاریخ 7/5/1392 در زمینه همکاری علمی در برگزاری نخستین اجلاس شهر اسلامی منعقد گردید .
نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی معماری اسلامی:
http://idea.iust.ac.ir/find-89.12682.29297.fa.html
برگشت به اصل مطلب