قطب علمی معماری اسلامی- اخبار و رویدادهای جاری
سخنرانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/9/28 | 

 جناب آقای مهندس نقره کار در هشتمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و فناوری (جایزه جهانی شهر تهران) در باره بازنمائی هویت اسلامی _ایرانی در منظر شهرتهران ، (صورت و سیرورت شهر) درتاریخ دوشنبه 23/9/1394 سخنرانی نمودند و مورد قدردانی و تشویق قرار گرفت .

ضمنا جناب آقای مهندس نقره کار و آقای دکتر حمزه نژاد در پانل تخصصی (بازنمایی هویت اسلامی _ایرانی در منظر شهر تهران) حضور داشتند .طرح تحقیقاتی انجام شده برای وزارت راه و شهرسازی توسط آقای مهندس عبدالحمید نقره کار ،دکتر مهران علی الحسابی و همکاران (دکتر حمزه نژاد، دکتر رنجبر کرمانی، دکترمرادی)با عنوان تحقق پذیری معماری ایرانی_اسلامی با تاکید بر هویت در شهرهای جدید از طرف داوران هشتمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری (جایزه جهان تهران) به عنوان طرح های برتر انتخاب و مورد تشویق قرارگرفت .

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی معماری اسلامی:
http://idea.iust.ac.ir/find-89.12677.42982.fa.html
برگشت به اصل مطلب