مرکز آموزش الکترونیکی- پنهان - پذیرش مهر 93
اطلاعیه شماره 14 - زمان شروع کلاسهای دانشجویان ورودی 93

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/7/19 | 

AWT IMAGE

اطلاعیه شماره 14

به اطلاع کلیه دانشجویان ورودی 93 می رساند که کلیه کلاسها از روز سه شنبه 22/7/93 تشکیل خواهد شد.

نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزش الکترونیکی:
http://www.iust.ac.ir/find-88.13920.34435.fa.html
برگشت به اصل مطلب