بسیج اساتید- اخبار و تحلیل‌ها
نشست هم اندیشی نقش اساتید و دانشگاه در تحقق شعار سال ۱۴۰۱

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/1/31 | 
به همت بسیج اساتید دانشگاه علم و صنعت ایران و حضور میهمانان و اساتید دانشگاه، نشست هم اندیشی نقش اساتید و دانشگاه در تحقق شعار سال ۱۴۰۱ در مجتمع امام خمینی (ره) دانشگاه برگزار شد.
در این نشست که با حضور جناب آقای دکتر یونسیان، معاون پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران، جناب آقای دکتر منتظری، عضو هیئت علمی دانشگاه و ریاست پژوهشکده توربین گاز و جناب آقای دکتر دهقان، عضو هیئت علمی دانشگاه شریف و معاونت فناوری دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد، بر لزوم تغییر نگرش و تلاش اساتید و دانشگاه در جهت تحقق شعار سال تاکید شد.

 

 
جناب آقای دکتر یونسیان با تاکید بر نقش دانشگاه در این زمینه، به لزوم همراهی دانشگاه و اساتید اشاره کردیند. ایشان سه محور مهم از جمله مأموریت دانشگاه ها، نحوه ورود به این مسئله و نقش جهاد تبیین را مورد بحث قرار دادند و در مواردی نیز به سخنان ائمه و علم نافع اشاره کردند. ایشان گفتند رهبری بارها بحث زنجیره دانش و ارزش را مطرح کردند. وظیفه دانشگاه ها بحث نفع رسانی به جامعه است.
ایشان اشاره کردند عمده پتانسیل اساتید در بحث خلاقیت و ایده است. سیستم اداری دانشگاه باید به اساتید کمک کند تا خلاقیت را به فناوری تبدیل کنند. در نهایت عملکرد دانشگاه ها در دنیا خدمت به جامعه است و قدم اول همه مباحث بحث تبیین است و به دانشجویان باید بگوییم که از آنها چه می خواهیم و باید چه کار کنند. در دانشگاه هر چه در چرخه ارزش و دانش قرار بگیرد جز عملکردهای دانشگاه است.

 

 
در ادامه جلسه جناب آقای دکتر دهقان بر لزوم تعریف درست از دانش بنیانی و فرهنگ سازی در این زمینه اشاره کردند. ایشان در مورد تعریف صحیح از کلمه دانش بنیان سخن گفتند و تاکید کردند که باید توسط اساتید فرهنگ سازی شود. ایشان گفتند که علم فناوری و نوآوری در دنیا آموزش دارد.ایشان معتقدند که عملکرد فعلی دانشگاه تربیت نیروی کار است که باید به تربیت نیروی خلاق و تأثیرگزار تغییر یابد و این مهم می تواند با تغییر در پارادایم ها در داخل دانشگاه و قدری بازنگری در آنها اتفاق بیفتد. فرهنگ سازی، ترویج و امید دهی به دانشجویان بسیار مهم است و بزرگترین ثروت این کشور مشکلاتش است که هر کدام که شناخته شود، تبدیل به یک فرصت برای کسب و کار می شود. نیازهای واقعی کشور باید شناسایی شود و توسط اساتید به دانشجویان تبیین شود و دانشجویان را به سمت نیازهای واقعی کشور سوق دهند.
همچنین جناب آقای دکتر منتظری بر ضرورت شناخت جایگاه شعار سال در مبارزه اقتصادی در سال های مختلف اشاره کردند. ایشان اشاره ای به آیه ۴۳ سوره اعراف کردند و این آیه را از شعارهای اصلی تولید گاز کشور دانستند.
همچنین ایشان ضمن تشکر از بسیج اساتید بابت برگزاری این نشست، عنوان کردند که شعار سال، شعار جدید و تازه ای نیست و دهه اخیر همه شعارها اقتصادی بوده و اینکه ۱۰ سال است که ما با این مشکلات زندگی کرده ایم.
ایشا فرمودند مسئله اصلی ما جنگ اقتصادی است و دشمنان امروز می خواهند که کشور را از طریق اقتصاد دچار مشکل کنند و امروز نیاز به یک حرکت جدی داریم. شعار سال خطاب اصلی اش به مسئولین است. در کل هر کسی هر کاری را که بر عهده دارد به نحو احسن انجام دهد. ما باید ساختار دانشگاه را بزرگ کنیم تا بتوانیم مشکلات اقتصادی کشور را حل کنیم. متاسفانه ساختار کار گروهی در دانشگاه نیست و باید این ساختار به صورت موازی در پژوهشکده ها شکل بگیرد.
 
نشانی مطلب در وبگاه بسیج اساتید:
http://idea.iust.ac.ir/find-82.12035.66907.fa.html
برگشت به اصل مطلب