دبیرخانه هیأت ممیزه- اخبار و رویدادها
ارتقای علمی آقای دکتر حسین افضلی مهر از دانشیاری به استادی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/11/14 | 
احراز این موفقیت را به ایشان، اعضای هیأت علمی و کارکنان محترم آن دانشکده تبریک عرض می نماییم.
تعداد بیش از ۵۵ مقاله در مجلات معتبر داخلی و خارجی
تعداد بیش از ۲۶ مقاله کنفرانس در مجامع معتبر داخلی وخارجی
تألیف یک جلد کتاب تخصصی
تعداد قابل ملاحظه ای جذب گرنت بین المللی
قبول مسئولیتهای متعدد
شاخص استادی: تألیف کتاب
 
نشانی مطلب در وبگاه دبیرخانه هیأت ممیزه:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=81.11682.59122.fa
برگشت به اصل مطلب