قطب علمی حمل و نقل ریلی- اخبار
چهارمین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۳/۲۴ | 

جهارمین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای

زمان 19 الی 21 آبان ماه 1394

مکان : پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران- سالن چمران

نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی حمل و نقل ریلی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=80.11529.40565.fa
برگشت به اصل مطلب