مرکز تحقیقات آفاق- درباره مرکز
مرکز تحقیقات آفاق

حذف تصاویر و رنگ‌ها

شروع تشکیل این مرکز تحقیقات به سال 1386 و به همت آقای دکتر احمد چلداوی، استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران، باز می‌گردد که با حمایت مرکز تحقیقات مخابرات ایران و با خرید و نصب تجهیزات بسیار پیشرفته، از سال 1390 رسماً آغاز به کار نموده و به صورت کامل مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.
گردآوری کلیه ابزارهای اندازه‌گیری استانداردهای تشعشعی سلامت (Safety) و نیز محیط زیست از ویژگی‌های منحصر به فرد این مرکز تحقیقات می‌باشد.
مرکز تحقیقات آفاق وابسته به دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران دارای آزمایشگاه‌های زیر می‌باشد:
-آزمایشگاه تحقیقاتی و تایید نمونه Specific Absorption Ratio) SAR)
- آزمایشگاه سازگاری الکترومغناطیسی Electromagnetic Compatibility) EMC)
- آزمایشگاه بیوالکترومغناطیس (Bioelectromagnetism)
- آزمایشگاه مایکروویو و RF

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات آفاق:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=78.11111.20826.fa
برگشت به اصل مطلب