معاونت پژوهش و فناوری- اخبار
پایان نامه دانشجوی مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران به عنوان پایان نامه برتر شناخته شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/6/28 | 
توسط انجمن مهندسین ساخت و تولید ایران،
پایان نامه دانشجوی مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران به عنوان پایان نامه برتر شناخته شد
پایان نامه مهندس عباس بیاتی، دانشجوی مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران توسط انجمن مهندسین ساخت و تولید ایران به عنوان پایان نامه برتر شناخته شد و در حاشیه هفدهمین همایش ملی و ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید ایران از آن تجلیل به عمل آمده است.
عنوان پایان نامه مذکور" تعیین نمودار حد شکل دهی ورق فلزی به کمک فرآیند شکل دهی تدریجی" است که راهنمایی آن بر عهده دکتر رامین هاشمی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران بوده است.
نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهش و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=7.7709.64768.fa
برگشت به اصل مطلب