معاونت پژوهش و فناوری- اخبار
مجله بین المللی مهندسی عمران در سال 2019 دو ویژه نامه بین المللی منتشر کرد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۳/۷ | 
مجله بین المللی مهندسی عمران در سال 2019 دو ویژه نامه بین المللی منتشر کرد
مجله بین المللی مهندسی عمران در ماههای ژانویه و آوریل سال 2019 دو ویژه نامه بین المللی با عناوین" Modern Trends in Subsurface Engineering"  و " Dams, Rehabilitation and Environment " منتشر کرد.
اولین ویژه نامه که در ماه ژانویه منتشر شد با همکاری دانشگاه بوخوم آلمان و به سردبیری مدعو دکتر آرش علیمردان لواسان(جانشین استاد فقید پروفسور تام شنتز) با 11 مقاله بین المللی و و ویژه نامه دوم به سردبیری مدعو دکتر علی نورزاد از دانشگاه شهید بهشتی با 7 مقاله بین المللی منتشر شدند.اطلاعات مربوط به هر ویژنامه در لینک زیر قابل مشاهده می باشد.
Volume 17 ,ISSUE 1, January 2019
Special Issue: Modern Trends in Subsurface Engineering
Link: https://link.springer.com/journal/40999/17/1
Volume 17 ,ISSUE 4, April 2019
Special Issue: Dams, Rehabilitation and Environment
Link: https://link.springer.com/journal/40999/17/4
 
ضمنا اطلاعات آماری از روند بررسی مقالات این مجله از سال 2016 تا 2018  به شرح زیر می باشد:
 
 
2016 2017 2018
No. of Submission 960 1558 1743
Rate of Acceptance 7.4 % 7.2 % 6.3%

 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهش و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=7.7709.56664.fa
برگشت به اصل مطلب