دفتر طرح های عمرانی- اطلاعات اجمالی پروژه ها
اطلاعات اجمالی پروژه های در دست طراحی تا انتهای خرداد 89

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  پروژه

  آخرین وضعیت

  پروژه کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی دانشگاه

  تشکیل شورای راهبردی پروژه و برگزاری سه جلسه تا انتهای خردادماه 89. اتمام طراحی خدمات فاز یک پروژه. آغاز تهیه نقشه های اجرایی پروژه.

  فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران در تاریخ­های 2/4/89 و 6/4/89 چاپ شده است.

  مرکز پژوهش دانشگاه

  مطالعات و نقشه های مرحله اول تهیه و به دفتر طرحهای عمرانی ارائه گردیده است. 6 جلسه مهندسی ارزش پروژه از تاریخ 17/8/88 لغایت 28/8/88 برگزار گردید. تصویب و ابلاغ نقشه های نهایی فاز 1 به مشاور. 

  پروژه در مرحله تهیه نقشه های فاز 2 می باشد.

  آزمایشگاه سازه و تکنولوژی بتن عمران

اتمام طراحی خدمات فاز یک پروژه.

  پروژه در مرحله تهیه نقشه های اجرایی فاز 2 می باشد.

نشانی مطلب در وبگاه دفتر طرح های عمرانی:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=65.7267.16608.fa
برگشت به اصل مطلب