دفتر طرح های عمرانی- اطلاعات اجمالی پروژه ها
اطلاعات اجمالی پروژه های در دست طراحی تا انتهای بهمن 88

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  پروژه

  آخرین وضعیت

  پروژه کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی دانشگاه

  تشکیل شورای راهبردی پروژه و برگزاری اولین جلسه آن در تاریخ 1/11/88. مشاور در جلسه 10 آلترناتیو ارائه نمود که مقرر است در دومین جلسه راهبردی در تاریخ 15/12/88 آلترناتیو نهایی انتخاب و ادامه طراحی بر روی آلترناتیو مورد نظر انجام پذیرد.

  ارائه نقشه­ تاسیسات زیربنایی محدوده پروژه از طرف اداره محترم خدمات.

  مرکز پژوهش دانشگاه

  مطالعات و نقشه های مرحله اول تهیه و به دفتر طرحهای عمرانی ارائه گردیده است. 6 جلسه مهندسی ارزش پروژه از تاریخ 17/8/88 لغایت 28/8/88 برگزار گردد. تصویب و ابلاغ نقشه های نهایی فاز 1 به مشاور.

  پروژه در مرحله تهیه نقشه های فاز 2 می باشد.

  آزمایشگاه سازه و تکنولوژی بتن عمران

  در مرحله تهیه نقشه های مرحله اول

نشانی مطلب در وبگاه دفتر طرح های عمرانی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=65.7267.15195.fa
برگشت به اصل مطلب