دفتر طرح های عمرانی- سال 1384
شروع خدمات مرحله دوم

حذف تصاویر و رنگ‌ها

جناب آقای دکتر بازیار

ریاست محترم دانشکده مهندسی عمران

موضوع : تصویب نقشه های فاز یک معماری پروژه ساختمان فناوری اطلاعات دانشکده مهندسی عمران

با سلام و احترام ، بازگشت به نامه شماره 6688/90 مورخه 7/10/84 به اطلاع می رساند براساس توضیحات حضوری جنابعالی در جلسه شورای طرحهای عمرانی مورخه 24/10/84 و بررسی نقشه های ارسالی و با عنایت به رعایت موارد مطروحه جلسه قبلی شورای طرحهای عمرانی ( مورخه 14/9/84 ) در نقشه های مذکور ، بدین وسیله تائید نقشه های فاز یک معماری پروژه ساختمان فناوری اطلاعات آن دانشکده ابلاغ می گردد .

...

نشانی مطلب در وبگاه دفتر طرح های عمرانی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=65.7216.9063.fa
برگشت به اصل مطلب