دفتر طرح های عمرانی- پروژه مطالعات مقاوم سازی خوابگاه جشنواره
شروع مراحل طراحی و مطالعات مقاوم سازی خوابگاه جشنواره

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/4/28 | 

به طور عمده مطالعات مقاوم سازی در دو مرحله انجام می شود:

مرحله اول: شناسایی کالبد معماری ساختمان و شناسایی قسمت های سازه ای ساختمان که اصطلاحا به آن سونداژ می گویند و شناسایی مقاومن خاک و مقاومت لرز ای آن که به ژئوتکنیک معروف است. 

سونداژ با تخریب قسمت های از ساختمان و بررسی و آزمایش روی سازه ساختمان به دست می آید. ژئوتکنیک با مشخص کردن گمانه هایی در نقاط مختلف زمین ساختمان و آزمایش خاک آن به دست می آید.

مرحله دوم: نجام آزمایش ها و مطالعات بر روی موارد شناسایی شده است.

پروژه مذکور در حال حاضر در حال انجام مطالعات شناسایی کالبد معماری ساختمان می باشد.

نشانی مطلب در وبگاه دفتر طرح های عمرانی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=65.17894.50307.fa
برگشت به اصل مطلب