انجمن علمی دانشجویی- تقدیر از پایان‏نامه‏های برتر2
تقدیر از پایان‏نامه‏ های برتر2

حذف تصاویر و رنگ‌ها

معرفی برنامه

پایان‏نامه‏های برتر

ارتباط با دبیرخانه

زمان : 12 اسفند 1388، ساعت 16 الی 18

مکان : دانشگاه علم و صنعت ایران، آمفی تاتر شهید بهرامی

دومین جشنواره تقدیر از پایان‏نامه‏های برتر

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://www.iust.ac.ir/find-62.9425.13742.fa.html
برگشت به اصل مطلب