انجمن علمی دانشجویی- مهندسی خودرو
برگزاری دوره آموزشی MATLAB

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 برگزاری دوره آموزشی MATLAB

انجمن علمی دانشکده خودرو اقدام به برگزاری دوره آموزشی MATLAB نموده است .

این کلاس ها در روزهای یکشنبه و چهارشنبه ساعت 17 – 18:45 برگزار خواهد شد ،هزینه ی این دوره 20000 تومان بوده و متقاضیان جهت ثبت نام می‏توانند به دفتر انجمن علمی واقع در دانشکده مهندسی خودرو مراجعه نمایند.

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find-62.7833.19755.fa.html
برگشت به اصل مطلب