انجمن علمی دانشجویی- مهندسی خودرو
کلاس نرم افزار آموزشی abaqus

حذف تصاویر و رنگ‌ها

کلاس نرم افزار آموزشی abaqus

کلاس نرم افزار آموزشی abaqus از 4 شنبه هشتم اردیبهشت 89 برگزار می گردد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به انجمن علمی دانشکده مهندسی خودرو مراجعه نمایید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find-62.7833.15667.fa.html
برگشت به اصل مطلب