انجمن علمی دانشجویی- مهندسی خودرو
بازدید از نیروگاه منتظر قائم کرج

حذف تصاویر و رنگ‌ها

بازدید از نیروگاه منتظر قائم کرج

این بازدید جهت آشنایی با سیکل ترکیبی نیروگاه ویژه دانشجویان ورودی 87 در تاریخ 2/02/89 برگزار می گردد. دانشجویان محترم می توانند جهت ثبت نام به انجمن دانشکده خودرو مراجعه کنند.

لازم به ذکر است نیروگاه منتظرقائم درجاده کرج-ملارد قرار دارد و شامل واحدهای تولید نیروی برق ذیل می باشد:

- چهار واحد بخار هر کدام به ظرفیت 25/156 مگا وات
- شش واحد گازی هر کدام به ظرفیت 4/116 مگاوات
- سه واحد سیکل ترکیبی هر کدام به ظرفیت 100 مگا وات

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find-62.7833.15512.fa.html
برگشت به اصل مطلب