انجمن علمی دانشجویی- مهندسی خودرو
اخبار انجمن علمی خودرو (هفته چهارم آبان 88)

حذف تصاویر و رنگ‌ها
اخبار انجمن علمی دانشکده مهندسی خودرو:

کلاس matlab مقدماتی هفته گذشته به اتمام رسید.کلاس های matlab در دانشکده در دو دوره مقدماتی و پیشرفته برگزار میشود.لازم به ذکر است که دوره پیشرفته در هفته آینده شروع خواهد شد.

در هفته جاری مستند علمی "کوروت" در سالن کنفرانس دانشکده برگزار گردید.این مستند که به همت مسئول کمیته فیلم تهیه شده بود در جهت ارتقا سطح علمی دانشجویان اکران شد.

انجمن علمی دانشکده با همکاری پروفسور شجاعی فرد در نظر دارد برای شرکت در مسابقات ساخت خودروی برقی تیمی متشکل از دانشجویان دانشکده تشکیل دهد.این مسابقات هر ساله با حضور تیمهایی از دانشگاههای سراسر کشور برگزار میگردد.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find-62.7833.13621.fa.html
برگشت به اصل مطلب