دانشکده مهندسی صنایع- برگزاری دفاعیه های دکتری
پیش دفاع دکتری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/10/11 | 
برنامه پیش دفاعیه دانشجویان دکتری (دی ماه ۱۴۰۱)
 
نام دانشجو شماره دانشجوئی جلسه استاد راهنما استاد مشاور داور داخلی داور خارجی تاریخ دفاع ساعت گرایش
مجید چگنی ۹۰۸۷۲۰۰۶ پیش دفاع دکتری د.نورالسناء د.نوری د.ماکویی
د.باقرپور
د.سیدفرید قادری
د.رضا برادران کاظم‌زاده
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ ۱۲
کلاس ۳۰۱
مدیریت سیستم و بهره‌وری
عنوان
پایان نامه
توسعه مفهوم کیفیت در پروژه‌های خطوط لوله انتقال نفت و گاز
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://idea.iust.ac.ir/find-61.11055.69595.fa.html
برگشت به اصل مطلب