دانشکده مهندسی صنایع- برگزاری دفاعیه های دکتری
دفاع از موضوع رساله دکتری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/8/4 | 
دفاع از موضوع رساله دانشجویان دکتری  (آبان ماه ۱۴۰۱)
 
ردیف نام دانشجو جلسه استاد راهنما استاد مشاور داور داخلی داور خارجی تاریخ دفاع ساعت گرایش
۱ فرید حسنوند دفاع از موضوع رساله د.نورالسناء د.صمیمی د.سعیدی
د.
ماکویی
د. آقایی
د.
کاظم زاده
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ ۸:۳۰
کلاس ۳۰۱
بهینه‌سازی سیستم‌ها
عنوان
پایان نامه
ارائه نمودار کنترل استوار، به منظور پایش فرآیندهای با ابعاد بالا

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://idea.iust.ac.ir/find-61.11055.68783.fa.html
برگشت به اصل مطلب