دانشکده مهندسی صنایع- برگزاری دفاعیه های دکتری
دفاع از موضوع رساله دکتری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/7/25 | 
دفاع از موضوع رساله دانشجویان دکتری  (مهر ماه ۱۴۰۱)
 
ردیف نام دانشجو جلسه استاد راهنما استاد مشاور داور داخلی داور خارجی تاریخ دفاع ساعت گرایش
۱ فاطمه کامیابی  دفاع از موضوع رساله د.غضنفری
د.پیشوایی
- د.یعقوبی
د.فتحیان
د.رضا توکلی‌مقدم
دکتر محمدجعفر تارخ
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ ۱۷
کلاس ۳۰۱
لجستیک و زنجیره تأمین
عنوان
پایان نامه
یک چارچوب ترکیبی مبتنی بر یادگیری ماشین و بهینه‌سازی برای طراحی یک سیستم توصیه‌گر تطبیق‌پذیر رژیم غذایی تحت شرایط عدم قطعیت با در نظر گرفتن پایبندی کاربر

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://idea.iust.ac.ir/find-61.11055.68623.fa.html
برگشت به اصل مطلب